Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
piątek, 03 lutego 2017 12:32

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Goleniów po raz kolejny składać będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowanie na usunięcie azbestu powinny do 31 marca 2017 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach uzyskanej dotacji pokryte zostaną koszty demontażu płyt azbestowych wraz z transportem oraz ich utylizacja. Gmina Goleniów w drodze przetargu wybierze wykonawcę na kompleksową realizację tego zadania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowanie na usunięcie azbestu powinny do 31 marca 2017 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy.

Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanej informacji.

Każda nieruchomość, na której znajduje się azbest lub wyroby azbestowe powinna znajdować się w pdfInwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest. Jeżeli dana nieruchomość nie została w inwentaryzacji ujęta, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, tel. 91 46 98 234, pok. 206.

Powyższe zadanie realizowane będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu Gminie Goleniów wnioskowanej kwoty. W przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie termin wykonania wnioskowanych robót zostanie indywidualnie uzgodniony.

Planowany termin realizacji zadania czerwiec – wrzesień 2017 r.


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest adresowany dla przedsiębiorców. Zainteresowani przedsiębiorcy składają wnioski indywidualnie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie www.wfos.szczecin.pl.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl