Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
Turystyka aktywna

Goleniów - Spacerem po mieście - pobierz broszurę w formacie PDF

Format: 170x225mm

Ilość stron: 24

Rok wydania: 2015

Opis: album ze zdjęciami Goleniowa zarówno lotniczymi jak i naziemnymi przedstawiającymi zabytki i ciekawe miejsca w naszym mieście.

pdfPobierz broszurę w formacie PDF

Miejski Szlak Turystyczny - pobierz broszurę w formacie PDF

 

Format: 210x147mm

Ilość stron: 32

Rok wydania: 2014

Opis: broszura zawiera opis Miejskiego Szlaku Turystycznego po zabytkach i ciekawych miejscach w Goleniowie. Jest to tzw. szlak niebieskich stóp.

pdfPobierz broszurę w formacie PDF

Goleniowski Szlak Ceglany - pobierz broszurę w formacie PDF

Format: 210x147mm

Ilość stron: 36

Rok wydania: 2015

Opis: broszura zawiera opis Goleniowskiego Szlaku Ceglanego po ciekawych budynkach zbudowanych z cegły czerwonej oraz żółtej cegły klinkierowej w Goleniowie. Goleniowski Szlak Ceglany to tzw. szlak czerwonych stóp.

pdfPobierz broszurę w formacie PDF

szlaki-rowerowe-pl-okladka

 

Format: 210x148 mm

Ilość stron: 40

Rok wydania: 2014

Opis: broszura zawiera opis pięciu oznakowanych szlaków rowerowych z terenu miasta i gminy oraz trzy oznakowane szlaki sentymentalne po starych cmentarzach gminy.

pdfPobierz broszurę w formacie PDF

szlak-kajakowy-pl-okladka

 

Format: 210x148mm

Ilość stron: 20

Rok wydania: 2014

Opis: broszura zawiera opis szlaku kajakowego po rzece Inie "Meandry Iny".

pdfPobierz broszurę w formacie PDF

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.