Dzisiaj jest: 23 Września 2019 roku    |    Imieniny: Tekla, Bogusław
Miasto i Gmina

Nabór na stanowisko młodszego referenta w WAS

piątek, 20 września 2019 06:14

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent ds. obsługi interesanta w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej

czwartek, 19 września 2019 11:23

W najbliższą środę, 25 września o godz. 11.0, rozpocznie się XII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

W porządku obrad znajdzie się m.in. projekt uchwały w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Goleniowskiemu wykonania oświetlenia ulicznego w ramach zadania: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Żółwia Błoć, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap II (km 0+780,00 ÷ 2+0,40,00)”. Pełny program sesji zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

Sesja jest jawna i może ją obserwować każda zainteresowana osoba. Będzie też transmitowana na internetowej stronie www.goleniow.pl.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Blisko 850 tys zł otrzymają w przyszłym roku goleniowskie sołectwa w ramach tzw. Funduszu dla Jednostek Pomocniczych. Wnioski, zawierające opis planowanych przedsięwzięć wraz z szacunkami przewidywanych kosztów należy składać do 30 września.

Zaszczep się przeciw grypie!

czwartek, 19 września 2019 07:55

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza mieszkańców gminy mających co najmniej 65 lat do udziału w profilaktycznych szczepieniach mających zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę.

Sprzątanie świata

środa, 18 września 2019 11:01

W dniach 20-22 września br. odbędzie się kolejna edycja edycja akcji "Sprzątanie świata". Dzieci i młodzież będą sprzątać tereny wokół swoich szkół, parki, pobocza wiejskich dróg, place zabaw, wiejskie boiska i podmiejskie lasy.

Nowa grupa wsparcia

piątek, 13 września 2019 10:13

Zapraszamy rodziców, których dzieci są uzależnione od narkotyków, zażywają narkotyki, leczyły się już kiedyś lub nigdy nie podjęły leczenia, a rodzice wiedzą, że problem istnieje, na grupę wsparcia z elementami psychoedukacji.

Mecz Goleniów – Bergen na Rugii

czwartek, 12 września 2019 13:25

Zapraszamy serdecznie na mecz oldbojów z Goleniowa i Bergen na Rugii. Mecz odbędzie się w sobotę 14 września o godz. 13.00 na Euroboisku przy ul. Sportowej 25.

Uwaga, niewybuch

czwartek, 12 września 2019 09:43

Uwaga! W najbliższą niedzielę, 15 września br. w godzinach 6:00-10:00 odbędzie się podjecie niewybuchu z czasów II wojny św. w rejonie Zalewu Szczecińskiego.

Wylosowano patronów dla pięciu drzew

środa, 11 września 2019 12:25

Marcelina, Igor, Katarzyna, Artur, Helena – to imiona urodzonych w tym roku goleniowian, które zostaną nadane pięciu lipom. Zostaną posadzone 27 września br. na Plantach. Drzewa funduje Nadleśnictwo Goleniów z okazji 95. rocznicy powstania Lasów Państwowych. Imiona zostały wylosowane przez komisję, decydował przypadek. 

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne. W roku 2019 r. LUX MED kontynuuje program bezpłatnych badań mammograficznych. Najbliższe badania odbędą się 24 października 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 na parkingu przy stadionie od strony gimnazjum, ul. Norwida.

Opieka wytchnieniowa

poniedziałek, 09 września 2019 10:17

Gmina Goleniów realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019, skierowany do opiekunów i rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Program zapewnia usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w OPS

poniedziałek, 09 września 2019 07:26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: pracownik socjalny. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Nabór na stanowisko podinspektora w WPNSiOŚ

poniedziałek, 09 września 2019 07:10

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli

środa, 04 września 2019 12:02

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. kontroli w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zmarł Wiesław Ludwicki

środa, 04 września 2019 09:20

Wczoraj, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł pan Wiesław Ludwicki – wieloletni sołtys wsi Bolechowo.

"Płotki wyborcze" już stoją

wtorek, 03 września 2019 07:43

Informujemy, że w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonymi na niedzielę, 13 października 2019 r. przygotowano miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów.

80. rocznica wybuchu wojny

poniedziałek, 02 września 2019 12:39

W niedzielę, 1 września o godz. 17.00 przy Pomniku Niepodległości uczczono 80. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę.

Dożynki w Miękowie

poniedziałek, 02 września 2019 12:29

W sobotę, 31 sierpnia w Miękowie odbyły się gminne dożynki, przygotowane wspólnie przez mieszkańców wsi i Goleniowski Dom Kultury. 

Strona 1 z 143

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.