Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2017 roku    |    Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
Plany wyłożone

W dniach od 7.04.2017 r. do 10.05.2017 r. został wyłożony do wglądu publicznego pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Boczna w Goleniowie

 

Projekt planu

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Boczna w Goleniowie

pdfUzasadnienie do zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

jpegZałącznik graficzny nr 1

jpegZałącznik graficzny nr 2

pdfTreść ogłoszenia o wyłożeniu planu

 

Oddziaływanie na środowisko

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze

pdfZałącznik graficzny 

pdfZałącznik graficzny

pdfZałącznik graficzny

 

 

Dyskusja publiczna

27 kwietnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 

Uwagi do projektu

Zgodnie z art. 18 ust. 3. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 24 maja 2017 r.

za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl