Dzisiaj jest: 19 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Urodziny GOL

Oferty sprzedaży nieruchomości na terenie gminy Goleniów

Kąty, działka nr 5 - SPRZEDANA

 

Białuń, działka nr 26/16

oferta bialun 26 16 miniObręb: Białuń, gmina Goleniów

KW nr 23813

Powierzchnia: 2.165 m2

Cena wywoławcza: 60.060 zł

 

Krępsko, ul. Piotra, Pawła 1c, działka nr 76/15 - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Krępsko, ul. Piotra, Pawła 1, działka nr 76/17 - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Rurzyca, ul. Goleniowska, działka nr 130/1

oferta rurzyca 130 1 miniObręb: Rurzyca, gmina Goleniów

KW nr 15496

Powierzchnia: 3.000 m2

Cena wywoławcza: 298.380 zł

 

 

Czarna Łąka, ul. Przyjazna, działka nr 1/22 - SPRZEDANA

 

Mosty, działka nr 84/4 - SPRZEDANA

Mosty, działka nr 84/5

Obręb: Mosty, gmina Goleniów

Powierzchnia: 2.425 m2 wraz z udziałem do 1/2 części w prawie własności działki 84/3 o pow. 600 m2

Cena wywoławcza: 74.260 zł

 

 

 

 

Marszewo, działka nr 87/3 - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Marszewo, działka nr 87/4 - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Białuń, działka nr 91/5 - DZIAŁKA SPRZEDANA

 

Dobroszyn, działka nr: 72/4 oraz udział do 1/2 części w prawie własności działek nr 71/5 i 72/5

Obręb Dobroszyn, gmina Goleniów

KW nr SZ1O/00033952/7

Powierzchnia: 2.082 m2

Cena wywoławcza: 116.000 zł

 

 

Dobroszyn, działka nr: 71/4

Obręb Dobroszyn, gmina Goleniów

KW nr SZ1O/00033952/7

Powierzchnia: 1.962 m2

Cena wywoławcza: 117.000 zł

 

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.