Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Wydziały Urzędu

kontakty ugim 2020 04 06 01

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów

Sekretariat

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie informuje, że rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie rozmowy, prosimy o zakończenie połączenia.

tel. 91 46 98 200, 91 46 98 222
fax 91 46 98 298
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.goleniow.pl

Biuro Obsługi Interesanta

Bezpłatna infolinia: 800 69 69 01

Tel. 91 46 98 254
Tel. 91 46 98 268

Burmistrz Gminy - pok. 202

Zastępcy Burmistrza - pok. 202

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej - pok. 119

Obsługa Biura Rady - pok. 120

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor - pok. 207

Organizacje pozarządowe - pok. 208

Informatyk – pok. 001

ASI - Administrator Systemu Informatycznego - pok. 209

Ewidencja Ludności – pok. 106

Dowody Osobiste – pok. 105

Ewidencja Działalności Gospodarczej - pok. 210

Sekretariat –  pok. 202

Biuro Obsługi Interesanta - pok. 104

Sprawy wojskowe - pok. 105

Kierowca - pok. 104

Sprawy gospodarcze – pok. 104

Turystyka - pok. 015

Promocja - pok. 015

Webmaster - pok. 016

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek"

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor - pok. 302

Sprawy oświatowe i kultura fizyczna - pok. 303

Sprawy oświatowe - pok. 304

Sprawy oświatowe i instytucje kultury - pok. 304

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Skarbnik Gminy - pok. 114

Główna księgowa - pok. 113

Opłata od posiadania psa, faktury - pok. 103

Kasa Urzędu - pok. 102

Podatek rolny - pok. 115

Księgowość Urzędu - pok. 216

Płace, rejestr umów - pok. 216

Podatek od nieruchomości - pok. 116

Księgowość - dochody - pok. 118

Podatek od środków transportowych - pok. 118

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pok. 118

Windykacja - pok. 118

Kontrola wewnętrzna - pok. 112

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat - pok. 115

Opłata od posiadania psa, faktury - pok. 112

Podatek rolny - pok. 115

Podatek od nieruchomości - pok. 116

Podatek od środków transportowych - pok. 112

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pok. 103

Windykacja - pok. 118

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor - pok. 213

Mieszkania komunalne - pok. 110

Dodatki mieszkaniowe - pok. 110

Drogownictwo - pok. 215

Gospodarka komunalna - pok. 211

Inwestycje i remonty - pok. 211

Inwestycje i przetargi - pok. 212, 214

Zamówienia publiczne - pok. 212, 214

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Dyrektor - pok. 014

Zastępca dyrektora - pok. 206

Użytkowanie wieczyste, Ewidencja nieruchomości komunalnych - pok. 004

Transport publiczny - pok. 004

Podziały geodezyjne - pok. 005

Dzierżawy - pok. 005

Numery porządkowe nieruchomości i sprzedaż nieruchomości - pok. 010

Przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, Opłaty adiacenckie - pok. 012

Warunki Zabudowy - pok. 206

Plan zagospodarowania przestrzennego - pok. 206

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Kierownik biura - pok. 206

Gospodarka odpadami - pok. 111

Ochrona środowiska - pok. 206

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Kierownik USC - pok. 017

Zastępcy Kierownika USC - pok. 019

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Telefon alarmowy: 986

Komendant - pok. 003

Dyspozytor - pok. 002

Funkcjonariusze SM

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Sekretarz - pok. 208

Inspektor ds. mediów - pok. 016

Koordynator ds. dostępności - pok. 015

Kadry - pok. 209

Radca prawny - pok. 011

Audytor - pok. 112

ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji - pok. 209

Administrator Systemów Informatycznych - pok. 001

Archiwum zakładowe - pok. 013

Zarządzanie kryzysowe, BHP - pok. 301

Gmina Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ul. Pocztowa 13

Kliknij na "Czytaj całość", aby zobaczyć szczegółowe dane kontaktowe.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.