Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów

Pomoc regionalna dla przedsiębiorów na terenie Gminy Goleniów dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z działalnością produkcyjną lub usługową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorców o wartości przekraczającej równowartość 50 tys. EURO.

Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 1 roku - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 50 tys. EURO,
2) 2 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 150 tys. EURO,
3) 3 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 300 tys. EURO,
4) 4 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 1 000 tys. EURO,
5) 5 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 2 000 tys. EURO.

Zwolnienie od podatku w ramach pomocy regionalnej nie dotyczy "dużych projektów inwestycyjnych", czyli  nowych inwestycji w środki trwałe o wydatkach kwalifikowanych przekraczających 50 mln EURO.

Maksymalna wielkość pomocy wynosi:
1) w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców - 50 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
2) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - 40 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Dokumenty do pobrania:

pdfZgłoszenie dotyczące przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną.

xlsZgłoszenie dotyczące przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną.

Podstawa prawna:

pdfUchwała nr VIII/73/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl