Dzisiaj jest: 27 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Felicja, Teofil, Zyta
Inwestorzy

Pomoc regionalna dla przedsiębiorów na terenie Gminy Goleniów dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z działalnością produkcyjną lub usługową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorców o wartości przekraczającej równowartość 50 tys. EURO.

Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 1 roku - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 50 tys. EURO,
2) 2 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 150 tys. EURO,
3) 3 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 300 tys. EURO,
4) 4 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 1 000 tys. EURO,
5) 5 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 2 000 tys. EURO.

Zwolnienie od podatku w ramach pomocy regionalnej nie dotyczy "dużych projektów inwestycyjnych", czyli  nowych inwestycji w środki trwałe o wydatkach kwalifikowanych przekraczających 50 mln EURO.

Maksymalna wielkość pomocy wynosi:
1) w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców - 50 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
2) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - 40 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Dokumenty do pobrania:

pdfZgłoszenie dotyczące przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną.

xlsZgłoszenie dotyczące przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną.

Podstawa prawna:

pdfUchwała nr VIII/73/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZRFPK) udziela poręczeń kredytowych mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenach Województwa Zachodniopomorskiego

Celem działania ZRFPK jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie trwałych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorcom, osobom podejmującym działalność gospodarczą dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl