Dzisiaj jest: 8 Marca 2021 roku    |    Imieniny: Beata, Stefan, Wincenty

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2021 02 24

Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Przy okazji zbliżającego sie Dnia Kobiet przypominamy i serdecznie zapraszamy na badania profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kondolencje

środa, 03 marca 2021 08:44

Słowa szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca składamy panu Mirosławowi Guzikiewiczowi.

Chcesz przyjrzeć się sobie, organizacji w której działasz oraz swojej miejscowości z perspektywy wyzwań współczesności? Szukasz innowacyjnych i niskonakładowych sposobów na rozwój osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Rozwój potencjału osobistego i organizacji”.

Po sesji

czwartek, 25 lutego 2021 07:07

Na XXIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, która odbyła się w środę 24 lutego, podjęto kilka uchwał.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do:

 • przedszkoli publicznych, 
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
 • klas pierwszych szkół podstawowych.

XXIX sesja Rady Miejskiej

wtorek, 23 lutego 2021 10:37

W środę, 24 lutego 2021 r. odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

Rada Nadzorcza Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów, niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Goleniow.net odmawia sprostowania nieprawdy

piątek, 12 lutego 2021 09:34

10 lutego 2021 r. na portalu goleniow.net p. Andrzej Bugajski opublikował notkę pt. „Państwo w Państwie ma co robić w Goleniowie”. Miała to być zapowiedź realizacji programu interwencyjnego telewizji Polsat na temat posesji przy ul. Kościuszki 3 w Goleniowie.
W treści notki Andrzej Bugajski podał nieprawdziwą informację, jakoby Burmistrz Gminy Goleniów odmówił wypowiedzi dziennikarzom Polsatu.

Nabór na rachmistrzów przedłużony

wtorek, 09 lutego 2021 20:37

Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 19 listopada 2020 r. W kolejnych dniach wpłynęło jeszcze 362 petycje tej samej treści od osób fizycznych.

Przypominamy o odśnieżaniu dachów

poniedziałek, 08 lutego 2021 09:13

W związku prognozowanymi z dużymi opadami śniegu przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Granty sołeckie 2021

poniedziałek, 08 lutego 2021 07:05

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”.

Osoby składające wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze względu na panującą sytuację w kraju spowodowaną wirusem SARS CoV-2 i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty: tel. 91 46 98 228, 91 46 98 287.

Dostarczanie decyzji podatkowych

środa, 03 lutego 2021 11:07

Informujemy, że do 21 lutego 2021 r. na terenie gminy i miasta Goleniów będą dostarczane przez pracowników urzędu i sołtysów wsi decyzje podatkowe.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z pracami przyłączeniowymi na sieci wodociągowej w ul. Lubczyńskiej w miejscowości Załom w dniu 05.02.2021 r. (piątek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców  w ul. Lubczyńskiej nr: 42E, 42F, 42K.

Planowane godziny wstrzymania dostawy wody w godzinach od 10:00 do 12:00. Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.

Zmarł Jerzy Świderski

środa, 03 lutego 2021 10:42

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 lutego zmarł Jerzy Świderski. Był mieszkańcem Goleniowa, radnym Rady Miejskiej w Goleniowie III kadencji, czynnie działał w środowisku brydżowym. Zabrała go nam niemal z dnia na dzień podstępna i niebezpieczna choroba.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie informuje, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi udostępniania obiektów sportowych wyłącznie dla zawodników licencjonowanych wprowadzone zostały krótsze godziny funkcjonowania stadionu.
Obowiązujące zasady udostępniania obiektów sportowych będą obowiązywać co najmniej do 14 lutego 2021 r.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z awaria na przyłączu wodociągowym do budynku nr 1a-1c przy ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie w dniu 02.02.2021 r. (wtorek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1a, 1b,1c, 3a, 3b, 3c. Planowane godziny wstrzymania dostawy wody w godzinach od 9:00 do 12:00. Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.

Goleniów w R-XXI

sobota, 30 stycznia 2021 08:19

Zgromadzenie Celowego Związku Gmin R-XXI podjęło dziś uchwałę o przyjęciu Gminy Goleniów do związku. „Za” byli wszyscy delegaci, z wyjątkiem jednego przedstawiciela Węgorzyna.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

czwartek, 28 stycznia 2021 09:22

Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Henryk Zajko jako Gminny Komisarz Spisowy w Goleniowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Strona 1 z 229

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.