Najświeższe wiadomości Aktualności, sport, kultura, edukacja. Poznaj miasto i region, skorzystaj z oferty Goleniowskiego Parku Przemysłowego. http://goleniow.pl Wed, 20 Sep 2017 12:51:01 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Oferta nadal aktualna http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6171-oferta-nadal-aktualna http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6171-oferta-nadal-aktualna Oferta nadal aktualna

Zainteresowanie przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wśród mieszkańców osiedla domów między ulicami Żeromskiego i Konopnickiej jest mniejsze, niż oczekiwano. Ale Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nadal zachęca właścicieli domów do skorzystania z oferty.

26 września br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej UGiM odbędzie się drugie spotkanie informacyjne nt. zmiany sposobu ogrzewania na ciepło systemowe dostarczane przez PEC Goleniów. Przedstawiciele PEC zaprezentują wyniki badania ankietowego nt. swojej oferty oraz przedstawią jej modyfikację.

Zmiana sposobu ogrzewania na ciepło systemowe z PEC-u jest atrakcyjna ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa i wygody użytkowników oraz pozytywny wpływ na środowisko. Istotny jest też fakt, że właściciele domów mogą otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie mikro-pożyczki z 30 i 50% umorzeniem.
Dane z ankietowego badania mieszkańców rejonu ulic Konopnickiej, Kasprowicza, Drzymały i Żeromskiego, zainteresowanych zmianą sposobu ogrzewania niestety nie zbliżają nas do progu 60%, tj. granicy opłacalności inwestycji. – mówi prezes PEC Goleniów Maciej Gliźniewicz – Zmuszeni będziemy do indywidualnego podchodzenia do poszczególnych przyłączeń chętnych mieszkańców, w pierwszej kolejności tych, którzy liczebnie stanowić będą większą grupę i tych, którzy znajdują się najbliżej istniejącej sieci ciepłowniczej, tj. źródła zasilania.
Na spotkaniu zostanie przypomniany cel i korzyści płynące ze zmiany sposobu ogrzewania, zaprezentowane wyniki deklaratywnego badania ankietowego. PEC przekaże informacje nt. dalszego postępowania PEC-u i zainteresowanych osób, zapozna z ofertą handlową producentów indywidualnych węzłów grzewczych oraz możliwościami dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne ciepło systemowe, oferowane przez PEC Goleniów, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Miasto i Gmina Wed, 20 Sep 2017 11:40:16 +0000
Sprawdź, czy komin jest gotowy do sezonu ogrzewczego http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6170-sprawdź-czy-komin-jest-gotowy-do-sezonu-ogrzewczego http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6170-sprawdź-czy-komin-jest-gotowy-do-sezonu-ogrzewczego Sprawdź, czy komin jest gotowy do sezonu ogrzewczego

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 przekazujemy komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy na temat obowiązków związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

W roku 2016 odnotowano ponad 4,5 tys. zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Śmierć w wyniku zaczadzenia poniosło 61 osób, a prawie 3 tys. zostało poszkodowanych. Odnotowano blisko 15 tys. pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Pełną treść komunikatu publikujemy w pdfzałączeniu.

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Miasto i Gmina Wed, 20 Sep 2017 09:39:17 +0000
Idzie nam dobrze http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6169-idzie-nam-dobrze http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6169-idzie-nam-dobrze Idzie nam dobrze

Gmina Goleniów jest wojewódzkim liderem we wdrażaniu tzw. inicjatywy lokalnej – zarządzania częścią budżetu gminy w ścisłej współpracy z jej mieszkańcami. Tak wynika z przebiegu wojewódzkiej konferencji „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”, która odbyła się w Szczecinie w poniedziałek, 18 września.

Na 114 zachodniopomorskich gmin jedynie 41 podjęło uchwałę umożliwiającą w ramach inicjatywy lokalnej realizowanie pomysłów wychodzących bezpośrednio od mieszkańców gminy. Podjęcie uchwały nie oznacza, że inicjatywa lokalna rzeczywiście funkcjonuje. W Goleniowie – owszem. Na ten rok zaplanowano realizację 18 spośród wielu projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

Podczas poniedziałkowej konferencji wiceburmistrz Tomasz Banach przedstawił prezentację pokazującą w jaki sposób inicjatywa lokalna jest realizowana w naszej gminie. Przedstawił przykłady zrealizowanych dotąd przedsięwzięć oraz zamierzenia na rok 2017. Trzy spośród nich zgłoszone zostały do konkursu „Samorządowy Lider Inicjatywy Lokalnej w województwie zachodniopomorskim”, którego wyniki przedstawiono w czasie konferencji. Spośród trzech przyznanych wyróżnień dwa trafiły do Goleniowa. Uznanie zyskały warsztaty rękodzielnicze przeprowadzone dla mieszkańców wsi Miękowo, Białuń i Żółwia Błoć oraz modernizacja wiejskiego placu zabaw w Niewiadowie. Trzecie wyróżnienie trafiło do Łobza.

Uczestnicy konferencji bardzo interesowali się goleniowskimi doświadczeniami we wdrażaniu inicjatywy lokalnej. Wiceburmistrz T. Banach wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat form współpracy lokalnego samorządu z mieszkańcami, mówiąc zarówno o sukcesach, jak i pojawiających się problemach. W dyskusji wziął udział również pan Bartosz Wilk, ekspert prawny z Goleniowa, który kilka miesięcy temu zorganizował w Goleniowie debatę nt. inicjatywy lokalnej i przygotował raport o jej funkcjonowaniu w naszej gminie.

W ramach inicjatywy lokalnej można realizować różne pomysły, których autorami są mieszkańcy gminy. Warunkiem jest złożenie wniosku i jego akceptacja przez burmistrza. Ewentualna odmowa uwzględnienia wniosku musi mieć postać formalnej, głęboko uzasadnionej decyzji. Kluczową sprawą jest natomiast realizacja zaplanowanego działania: musi to się odbywać z udziałem pracy świadczonej przez zainteresowanych mieszkańców gminy. Pokrycie kosztów finansowych leży po stronie gminy.

Wnioski dotyczące inicjatywy lokalnej są w Gminie Goleniów rozpatrywane dwa razy w roku: w styczniu i czerwcu. Dokumenty można składać przez cały rok. Bliższe informacje na temat inicjatywy lokalnej są stale dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM, można też konsultować się telefonicznie z Rozalią Lewicką, zajmującą się naborem wniosków, pod nr tel. 91 46 98 222 lub w sekretariacie UGiM.

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Miasto i Gmina Wed, 20 Sep 2017 09:18:20 +0000
Wykład o eksterminacji ludności polskiej przez NKWD http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6167-wykład-o-eksterminacji-ludności-polskiej-przez-nkwd http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6167-wykład-o-eksterminacji-ludności-polskiej-przez-nkwd Wykład o eksterminacji ludności polskiej przez NKWD

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej zaprasza na wykład dr Magdaleny Semczyszyn "OPERACJA POLSKA NKWD 1938-1939 - tragiczne losy Polaków w ZSRR w okresie międzywojennym".

Wykład który się w czwartek, 28 września o godz.18.00 w "Żółtym Domku", ul. Pocztowa 2. Wstęp wolny.

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Kultura Wed, 20 Sep 2017 07:47:18 +0000
Koniec negocjacji z PKP http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6166-koniec-negocjacji-z-pkp http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6166-koniec-negocjacji-z-pkp Koniec negocjacji z PKP

Gmina Goleniów zakończyła negocjacje z PKP w sprawie goleniowskiego dworca. Podpisano stosowne porozumienie.

Uzgodniono z PKP projekt budowlany dworca, co umożliwia wystąpienie o pozwolenie na budowę oraz złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej (termin – do końca października br.). Ustalono również, że część pomieszczeń dworcowych zostanie oddana w dzierżawę kolejarzom na ich potrzeby, zaś po upływie pięcioletniego tzw. okresu trwałości projektu przejście podziemne na perony i drugą stronę torów przejdzie na własność PKP jako część infrastruktury kolejowej. Własnością gminy stanie się za to budynek magazynowy przy peronie nr 1, który dotąd był przedmiotem dyskusji z PKP.

We wtorek rano burmistrz Robert Krupowicz oraz Włodzimierz Wiatr, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK SA podpisali w Szczecinie dokumenty potwierdzające powyższe ustalenia.

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Miasto i Gmina Tue, 19 Sep 2017 12:26:31 +0000
Leśny maraton i grzybobranie http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6165-leśny-maraton-i-grzybobranie http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6165-leśny-maraton-i-grzybobranie Leśny maraton i grzybobranie

W sobotę 30 września w pobliżu siedziby tamtejszego nadleśnictwa odbędą się dwie imprezy: Maraton Puszczy Goleniowskiej i Wielkie Grzybobranie.

Maraton, wymyślony przez państwa Anetę i Dariusza Gapińskich, od kilku lat przygotowuje stowarzyszenie ProGDar Marathon Team solidnie wspierany przez leśników. Wielkie Grzybobranie to propozycja dla tych, którzy zamiast biec 42,2 km po Puszczy Goleniowskiej wolą pochodzić po lesie i wrócić do domów z grzybami. A tych nie brakuje, koło Klinisk podgrzybków jest moc.

Do maratonu nie da się już zapisać, listy startowe są pełne. Ale na grzyby można się wybrać. Tak czy owak, warto w ostatnią sobotę września pojechać do Klinisk, spędzić dzień na świeżym powietrzu i wrócić albo z medalem, albo z torbami grzybów. Zachęcamy!

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Sport Tue, 19 Sep 2017 12:18:23 +0000
Wywiozą resztkę http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6163-wywiozą-resztkę http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6163-wywiozą-resztkę Wywiozą resztkę

Od 25 września do końca października z terenu oczyszczalni ścieków wywożone będą resztki osadów, które przez lata były gromadzone w tzw. lagunach. To będzie już ostatnia operacja tego typu.

Owe osady nie są problemem, kiedy leżą nie ruszane. Co jakiś czas laguny trzeba jednak opróżniać, co wiąże się z dokuczliwym smrodem przedostającym się nawet do centrum miasta. Dlatego jakiś czas temu zrezygnowano z gromadzenia osadów w lagunach i obecnie wywożone są na bieżąco poza teren gminy. Jesienią i zimą wywieziono większość pozostałości z lat poprzednich, do opróżnienia została już tylko jedna laguna. Jej opróżnianie rozpocznie się za tydzień. Kiedy operacja zostanie zakończona, problem dokuczliwego odoru powinien zniknąć.

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Miasto i Gmina Tue, 19 Sep 2017 07:44:03 +0000
Sprzątali razem http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6162-sprzątali-razem http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6162-sprzątali-razem Sprzątali razem

Podczas tegorocznej akcji "Sprzątanie świata" wydano 5.000 worków i rękawic. Miasto sprzątali dzieci i dorośli.

Uczniowie wszystkich szkół podstawowych, dwóch gimnazjów, 5 przedszkoli, a nawet osadzeni z Zakładu Karnego wzięli udział w corocznym porządkowaniu pobliskich terenów. Akcja pokazywała również korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska - zgodnie z tegorocznym hasłem "Drugie życie odpadów".

O akcji została również powiadomiona policja w celu zapewnienia ochrony uczestnikom sprzątajacym pobocza dróg na terenie gminy.

IMG 20170915 095802

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Miasto i Gmina Mon, 18 Sep 2017 10:50:06 +0000
Zapisz się, pobiegnij http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6161-zapisz-się-pobiegnij http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6161-zapisz-się-pobiegnij Zapisz się, pobiegnij

Trwają zapisy do startu w biegach 29. Goleniowskiej Mili Niepodległości. Nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, bo liczba zawodników jest ograniczona.

Na razie opłatę startową wniosło 238 chętnych do biegu na 10 km (limit – 1200 osób) oraz 68 osób chcących pobiec na dystansie 1 mili (limit – 200 startujących). 11 listopada coraz bliżej, liczba chętnych rośnie. Tylko biegacze, którzy zapiszą się i wniosą opłatę startową, mają zagwarantowane prawo udziału w biegu.

Szczegóły dotyczące organizacji imprezy oraz regulamin biegów podany jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Sport Mon, 18 Sep 2017 10:02:50 +0000
Nowocześnie i przyjaźnie http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6160-nowocześnie-i-przyjaźnie http://goleniow.pl/naswiezsze-wiadomosci/item/6160-nowocześnie-i-przyjaźnie Nowocześnie i przyjaźnie

Wypożyczalnia i czytelnia dla młodzieży zmienione nie do poznania. Nowoczesny, wysmakowany projekt wnętrza, a prócz literatury – komputery i konsola do gier w kąciku wypoczynkowym. Jest po co przyjść do biblioteki.

Zmiana jest ogromna. Oddział dla młodzieży zmienił się w atrakcyjne miejsce do spędzania czasu. Jest przestronnie, ładnie, wnętrze nowoczesne i przytulne zarazem. Stworzono kącik, w którym można wyciągnąć się na miękkich pufach, poczytać, pograć na konsoli do gier, porozmawiać z przyjaciółmi. Są też cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Ale jak to w bibliotece – są regały z książkami przeznaczonymi dla młodzieży. Oferta jest więc bogata, warto zajrzeć.

Projekt wnętrz przygotowali Andreas Goltz i Monika Szpener. Inwestycję zrealizowano w ciągu dwóch lat ze środków własnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

{gal width=320 height=200}aktualnosci/2017/09-18-biblioteka{/gal}

]]>
admin@goleniow.pl (Administrator) Miasto i Gmina Mon, 18 Sep 2017 09:39:44 +0000