Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
Pomoc społeczna

ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów
tel/fax: 91 418 24 66
https://cus.goleniow.pl/

Budno 35
72-100 Goleniów
tel. 506 116 501

Na terenie powiatu goleniowskiego znajduje się jeden dom pomocy społecznej realizujący zadanie powiatu w zakresie pomocy instytucjonalnej:

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Smużyny 2 z filią przy ul. Piłsudskiego 9
72-200 Nowogard
Tel/fax  91/ 39 20 271; 39 20 825; 39 21 253
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dyrektor: Lucyna Skałecka - Włodarczyk
 
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
DPS jest jednostką organizacyjną powiatu.
Więcej informacji nt. DPS tutaj.

logo_ziZespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów (zwany dalej Zespołem lub ZI) powołano Zarządzeniem nr 15/2008 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o interdyscyplinarną formułę pracy lokalnych służb.

Realizuje on działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (obowiązujący: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022; Uchwała
Nr XLIV/535/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2018 roku).
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład ZI (m.in.: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych), w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Siedziba ZI mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie; ul. Pocztowa 13; parter, pok. nr 010 ; godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku 7.30-15.30.
Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów jest Pani Małgorzata Czerwińska.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Czerwińska (przewodnicząca), Magdalena Garczyńska (pracownik ds. obsługi organizacyjno-technicznej), tel. 91-407-34-69; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ul. Wojska Polskiego 28
72-100 Goleniów
tel. 914189697
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ul. Wojska Polskiego 28
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 690 152 061; 502 121 517
www.cal.goleniow.pl

Ul. Pocztowa 43

72-100 Goleniów

Tel. 91 407-22-41; Fax 91 418-38-60

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcpr.goleniow.ibip.pl/

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.