Dzisiaj jest: 29 Września 2022 roku    |    Imieniny: Michalina, Michał, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa

Informujemy, że od poniedziałku, w związku z uruchomieniem kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej przez węzeł przesiadkowy w Załomiu, autobusy linii nr 9 goleniowskiej komunikacji miejskiej relacji Goleniów-Załom-Goleniów, będą wjeżdżać również na ten węzeł.
Godziny kursów z węzła w Załomiu: kierunek do Załomia: 6:40 i 15:52, kierunek do Goleniowa: 6:50 i 16:02.

Dział: Miasto i Gmina

Zapraszamy na spotkanie dotyczące programu "Czyste Powietrze PLUS" oraz "Ciepłe Mieszkanie". Spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbędzie się o godz. 10:00 w czwartek, 22 września br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 06 września 2022 12:26

Zniesiony zakaz korzystania z wód Odry

Z dniem 6 września br. Wojewoda Zachodniopomorski uchylił zakaz korzystania z wód Odry. Tym samym traci moc rozporządzenie porządkowe nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział: Miasto i Gmina

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie przedłużył zakaz korzystania z kąpieliska w Lubczynie do 31 sierpnia w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego nastąpiło zanieczyszczenie kąpieliska w Lubczynie.

Dział: Miasto i Gmina

Wojewoda Zachodniopomorski rozszerzył zakaz korzystania z wód Odry do na okres do 25 sierpnia 2022 r., a Powiatowy Inspektor Sanitarny przedłużył zakaz kąpieli w kąpielisku w Lubczynie od 19 do 22 sierpnia br.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 12 sierpnia 2022 13:43

Zakaz kąpieli w Lubczynie do 18 sierpnia

Wprowadza się zakaz kąpieli w kąpielisku w Lubczynie od dnia 12.08.2022 do 18.08.2022 r. w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego nastąpiło zanieczyszczenie kąpieliska w Lubczynie.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 12 sierpnia 2022 12:37

Komunikat – śnięte ryby w rzece Odrze

Mając na uwadze informacje medialne o zatruciu rzeki Odry informujemy, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację w granicach administracyjnych gminy, a sprawę bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dział: Miasto i Gmina

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 29 lipca 2022 07:41

Syreny w rocznicę Powstania

Dźwięk syren przypomni o 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał ciągły będzie nadawany przez 3 minuty w poniedziałek, 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 14 lipca 2022 09:55

Uwaga - odkomarzanie!

28,26 ha terenu na obszarze Gminy Goleniów zostanie poddane zabiegom „odkomarzania” metodą agrolotniczą w ciągu dwóch najbliższych nocy. Opryski zwalczające komary i ich larwy planowane są w nocy z 14 na15 lipca (z czwartku na piątek) oraz w nocy z 15 na16 lipca (z piątku na sobotę) od godz. 21.00 do 4.00.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 1 z 32

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.