Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa
poniedziałek, 25 września 2023 12:35

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 21 września 2023 12:43

Zmarł Tadeusz Skałecki

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że zmarł Tadeusz Skałecki - radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie, wieloletni sołtys miejscowości Kliniska Wielkie.

Dział: Miasto i Gmina

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z ukazaniem się rozporządzenia Komisji (UW) 2023/1677z dnia 30.08.2023 zostały zmienione obszary objęte ograniczeniami.

Dział: Miasto i Gmina

Komisja Okręgowa nr 1/Go w Goleniowie informuje o uzupełniającym naborze kandydatów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 29 sierpnia 2023 09:04

Nabór kandydatów do Izb Rolniczych

Komisja Okręgowa nr 1/Go w Goleniowie informuje członków Izby Rolniczej, iż w dniu 4 września 2023 r. w godzinach 12.00-14.00 będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Dział: Miasto i Gmina

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) posiadających pasieki na terenie województwa zachodniopomorskiego, do udziału w projekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2023.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 17 sierpnia 2023 08:07

Wybory do Izb Rolniczych 2023

Zgodnie z uchwałą nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 10 sierpnia 2023 11:10

Spotkanie z protestującymi

Pięciu ekspertów ds. obróbki termicznej odpadów i emisji spalin oraz technolog spółki CHS Holding wzięło udział w spotkaniu z mieszkańcami protestującymi przeciwko budowie na terenie portu lotniczego Szczecin-Goleniów spalarni odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych.

Dział: Miasto i Gmina

Do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 14:00 trwa nabór wniosków w Gminie Goleniów do drugiej tury Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
RPOZ ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Dział: Miasto i Gmina

Wypracowanie rozwiązań problemu obecności dzików w miejscowości Kliniska Wielkie – to zadanie, które otrzymał powołany przez Burmistrza Gminy Goleniów zespół zadaniowy.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 1 z 38

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.