Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon

Zieleń w mieście

Miasto to szczególne miejsce, gdzie można zaobserwować wszystkie przejawy życia i działalności człowieka. Niektóre z nich, choć ułatwiają życie, powodują nasze zmęczenie, zmniejszając komfort życia. Nic tak nie regeneruje naszych sił, jak kontakt z przyrodą. Parki i skwery, zieleńce oraz zieleń przyuliczna oczyszczają powietrze, łagodzą klimat, użyczają chłodnego cienia. Wszystko to sprawia, że życie w mieście nie musi być uciążliwe.

 

Goleniów - miasto

 

Parki i skwery zielone

 • Park XXX-lecia, ul. Szczecińska
 • Park - były cmentarz ewangelicki przy kościele św. Jerzego, zbieg ulic Szczecińskiej, Konopnickiej i Sportowej
 • Park - były cmentarz ewangelicki, ul. Wojska Polskiego
 • Park im. Paderewskiego przy Nadleśnictwie Goleniów, ul. Parkowa
 • Skwer przy Gimnazjum nr 1, ul. Kilińskiego

 

Aleje i pomniki przyrody

 • Aleja lipowa, ul. Lipowa
 • Aleja lip drobnolistnych (pomnik przyrody), ul. Sobieskiego
 • Aleja lip drobnolistnych (pomnik przyrody), ul. Sadowa
 • Dęby szypułkowe - 2 szt. (pomnik przyrody), ul. Nowogardzka (przy szpitalu)
 • Sosna żółta (pomnik przyrody), ul. Andersa (przy kościele św. Jerzego)

 

Gmina Goleniów

 

Aleje i pomniki przyrody

 • Dąb szypułkowy, Danowo
 • Lipa drobnolistna, Kliniska, ul. Krzywoustego , 39
 • Dąb szypułkowy – 2 szt., Załom, ul. Łąkowa
 • Aleja dębów szypułkowych – 42 szt., Leśnictwo Mosty
 • Dąb bezszypułkowy, Leśnictwo Mosty (obręb Imno)
 • Dęby szypułkowe - 2 szt., Leśnictwo Mosty
 • Świerk pospolity, Leśnictwo Krępsko
 • Dąb szypułkowy, Leśnictwo Zabród
 • Buki pospolite – 3 szt., Leśnictwo Zabród
 • Dęby szypułkowe – 2 szt., Leśnictwo Zabród
 • Daglezje zielone – 4 szt., Leśnictwo Zabród
 • Dęby szypułkowe – 2 szt., Leśnictwo Zabród
 • Dęby szypułkowe – 3 szt., Leśnictwo Lubczyna
 • Dąb szypułkowy, Leśnictwo Rurzyca

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.