Dzisiaj jest: 6 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 12 kwietnia 2019 23:51

Odbiór odpadów zielonych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że od 1 kwietnia 2019r. rozpoczął się odbiór odpadów zielonych.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 05 kwietnia 2019 10:17

Gabaryty w sobotę

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu Goleniowa oraz Helenowa został przełożony na sobotę, tj. 6.04.2019 r.

Dział: Miasto i Gmina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu miejscowości: Kliniska, Pucice, Rurka, Załom został przełożony z dnia 08 marca (piątek) na 11 marca (poniedziałek).

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 21 lutego 2019 09:05

Komunikat PGK

Spółka PGK informuje, że planowana na piątek, 22 lutego br. zbiórka tzw. „gabarytów” w miejscowościach Mosty, os.Mosty, Imno, Burowo, Marszewo, Goleniów (tzw. Górka radarowa), Podańsko, Budno, Żółwia, Zabród, Bolechowo, Stawno, Tarnówko, Tarnowiec, Danowo odbędzie się w sobotę 23 lutego.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 08 stycznia 2019 11:20

Jak się pozbyć choinki?

Nadszedł czas rozbierania choinek. Co zrobić z drzewkiem, które jeszcze kilka dni temu cieszyło nas swoim wyglądem i zapachem, a teraz jest kłopotliwym odpadem?

Dział: Miasto i Gmina

Przypominamy, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • w przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny wynosi: 12,00 zł miesięcznie/ OSOBA
 • w przypadku odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny wynosi: 16,00 zł miesięcznie/ OSOBA

Obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość, nie tylko zameldowanych. Opłatę należy uiszczać do końca miesiąca, którego dotyczy.
W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, bądź zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca każdorazowo należy złożyć korektę „deklaracji śmieciowej”.

Pobierz wzór deklaracji:   docDokument MS Word   pdfDokument PDF

poniedziałek, 09 kwietnia 2018 11:47

Zielone w brązowym

Od 1 kwietnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wznowiło odbiór odpadów zielonych z posesji na terenie Gminy Goleniów. Ważna uwaga: będą odbierane jedynie odpady zapakowane do brązowych worków udostępnianych przez PGK.

Dział: Miasto i Gmina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z broszurą, informującą o sortowaniu odpadów oraz o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. I Brygady Legionów 17 C.

pobierz mamy rady na odpady

czwartek, 21 grudnia 2017 07:44

Wywóz odpadów w roku 2018

Harmonogram wywozu odpadów selektywnych, zmieszanych i wielkogabarytowych na rok 2018 z terenu miasta Goleniów, osiedla Helenów i terenów gminy jest już dostępny.

Dział: Miasto i Gmina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku z okresem świąt Bożego Narodzenia w roku 2017 zostały zmienione terminy odbioru odpadów dla następujących typów odpadów i obszarów dla miasta Goleniów i osiedla Helenów:

Dział: Miasto i Gmina
Strona 2 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.