Dzisiaj jest: 21 Października 2019 roku    |    Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego

Regulamin korzystania z projektu "Taxi dla seniora"

 1. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Goleniów, którzy ukończyli 70. rok życia, zwłaszcza osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.

 2. Cel podroży, dojazd:
  a) do urzędu,
  b) na cmentarz,
  c) do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną),
  d) nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia,
  e) nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej (możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).

 3. Zgłoszenia i odwołania przejazdów odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów korporacji/firmy przewozowej pod numerem telefonu 22 439 00 55.

 4. Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

 5. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze do godz. 20.00 przed planowanym terminem przejazdu i maksymalnie 30 dni przed planowanym terminem.

 6. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego zlecenie.

 7. Przypomnienie o planowanym kursie: 24 godziny przed planowanym kursem do Seniora będzie dzwonił dyspozytor taxi z informacją przypominającą dzień i godzinę kursu.

 8. W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.

 9. Seniorzy mogą w trakcie realizacji projektu korzystać z pomocy pełnoletniego opiekuna, który nie ponosi kosztów związanych z przejazdem taksówką, pod warunkiem przekazania tej informacji przy zgłoszeniu usługi. Nie dopuszcza się organizacji przewozów grupowych powyżej 3 osób.

 10. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem przejazdów leżących. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. W transporcie tych osób pomagać będą pracownicy firmy przewozowej. Wsparcie będzie obejmowało pomoc w przemieszczeniu się od drzwi mieszkania/ domu/ placówki do taksówki, wejście i wyjście z taksówki oraz w drodze powrotnej wejście i wyjście z taksówki i podprowadzenie do drzwi. W ramach usługi specjalistycznej, w razie potrzeby, pracownik firmy przewozowej może towarzyszyć seniorowi w urzędzie, placówce medycznej, na cmentarzu.

 11. Dla całego projektu zaplanowano około 2 przejazdy specjalistyczne w miesiącu nie więcej niż 24 przejazdy dla całego projektu.

 12. Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) po 11 godzin dziennie w godz. 7:00-18:00.

 13. Powroty z kursu maksymalnie do godziny 20:00.

 14. W celu wezwania taxi na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę lub musi SAMODZIELNIE zadzwonić do dyspozytora taxi.

 15. Taksówkarz przekaże każdemu Seniorowi wizytówkę z numerem telefonu do dyspozytora taxi, pod który musi dzwonić żeby ustalić powrót.

 16. Każdy senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez Seniora po każdym ukończonym kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenia, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.

 17. Taksówkarz może zaczekać za powrotem seniora, jeżeli wizyta potrwa do 30 minut.

 18. Jedna osoba będzie mogła skorzystać nie więcej niż z 25 przejazdów przez cały okres projektu. Jeden przejazd oznacza podróż do miejsca docelowego co oznacza, że powrót liczony jest jako kolejny przejazd.

 19. Do dyspozycji beneficjentów będą taxi oraz samochód przystosowany do przewozów specjalistycznych (w tym  m.in. przewozu osób niepełnosprawnych).

pdfPobierz aktualną wersję ulotki informacyjnej w pliku PDF

itaxi

Zadanie pod tytułem "Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów".
Sfinansowano ze środków Gminy Goleniów.
Czas realizacji projektu: 15.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.