Dzisiaj jest: 10 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wtorek, 30 stycznia 2018 11:20

Wielka inwestycja gazowa

Rozbudowa tłoczni gazu w Budnie, rozbudowa węzła przesyłowego, budowa gazociągu Goleniów-Lwówek, a być może również gazociągu Goleniów-Płoty – to strategiczne inwestycje spółki Gaz-System SA w ramach projektu Baltic Pipe na terenie naszej gminy. Wszystko ma być gotowe do roku 2022.

Baltic Pipe ma być nowym korytarzem dostaw gazu ziemnego z Morza Północnego do Polski i dalej do europejskiego systemu gazowego. Komisja Europejska nadała mu rangę „projektu o znaczeniu wspólnotowym”, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i uniezależni od dostaw gazu ze wschodu.
Na terenie Gminy Goleniów inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącej tłoczni gazu w Budnie, rozbudowie węzła przesyłowego oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową oraz na budowie gazociągów Goleniów-Lwówek oraz opcjonalnie nowego gazociągu DN 1000 Płoty-Goleniów.
Nowa łocznia powstanie w sąsiedztwie istniejącej i odpowiedzialna będzie za przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i Terminalu LNG w Świnoujściu.
Dla Gminy Goleniów ważną korzyścią będzie podatek od nieruchomości w wysokości 2 procent wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie gminy. Właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie z tytułu rozbudowy tłoczni oraz wybudowanego gazociągu.

Projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych komponentów:
1. gazociągu na dnie Morza Północnego
2. rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego
3. tłoczni gazu w Danii
4. gazociągu na dnie Bałtyku
5. rozbudowy polskiego systemu przesyłowego (budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, budowy gazociągu Goleniów-Lwówek oraz trzech tłoczni w Polsce, w tym w Budnie pod Goleniowem).

Projekt będzie realizowany na podstawie 'specustawy' z dnia 24 kwietnia 2009 o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.