Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

środa, 23 października 2013 11:00

Nadanie nazwy rondu

W najbliższy poniedziałek, 28 października 2013 r, rondu u zbiegu ulic Andersa, Sportowej, Norwida, Kasprowicza i Drzymały oficjalnie nadana zostanie nazwa Rondo Siostry Marii Matijczuk.

Kim była Siostra Maria, zakonnica Zgromadzenia Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, starszym goleniowianom przypominać nie trzeba. W granatowym zakonnym habicie przemierzała ulice miasta i wiejskie drogi, przez wiele lat niosąc ludziom pomoc w cierpieniu i dobre słowo. Do Goleniowa przybyła w 1949 roku wraz z kilkoma innymi siostrami ze Zgromadzenia Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, całe swoje pracowite i skromne życie poświęcając Bogu i ludziom. Goleniowianie darzyli ją wielkim szacunkiem i doceniali to, co dla nich robiła. W 1996 roku uhonorowana została tytułem „Goleniowianin Roku 1995”, nadawanym przez redakcję „Gazety Goleniowskiej”, a w 2003 roku Rada Miejska nadała jej tytuł „Zasłużony Mieszkaniec Gminy Goleniów”. Zmarła w grudniu 2003 roku i na zawsze spoczęła w Ziemi Goleniowskiej, w skromnej kwaterze sióstr z Jej zgromadzenia. Na wniosek mieszkańców Goleniowa, Rada Miejska uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 r postanowiła nadać nowemu rondu nazwę Rondo Siostry Marii Matijczuk.

Uroczystość nadania nazwy rozpocznie się o godz. 11.00 mszą świętą w obrządku wschodnim w kościele pw. św. Jerzego. Po mszy, około godz. 13.00, nastąpi odsłonięcie tabliczki z nazwą oraz poświęcenie ronda. Udział w uroczystości zapowiedzieli między innymi Biskup Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego ks. Włodzimierz R. Juszczak, Konsul Generalny Ukrainy Myron Jankiw oraz Siostra Generalna Zgromadzenia Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Theresa A. Słota i Siostra Prowincjalna Krystyna Macina.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.