Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

środa, 06 marca 2013 12:09

II etap przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania "Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną - II etap", od dnia 11 marca 2013 roku zamknięty zostanie ruch na ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barnima do ul. Kościuszki.

Wyłączone z ruchu zostanie też skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Barnima, na którym wymieniana będzie sieć wodno - kanalizacyjna. To oznacza poważne utrudnienia dla kierowców w centrum miasta. Samochody jadące ulicą Barnima w kierunku ul. Szczecińskiej będą musiały korzystać z objazdu ul. Słowiańską i Grunwaldzką. Tymczasowo zmieniony zostanie kierunek ruchu na jednokierunkowym odcinku ulicy przy bloku Grunwaldzka 4 i tędy będzie można wyjechać na ul. Szczecińską. Skrzyżowanie nieprzejezdne będzie przez tydzień - od 11 marca do 18 marca 2013 r.

Schemat objazów na czas przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja - Etap II (kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Jednocześnie prowadzone będą prace na ulicy Konstytucji 3 Maja i dojazdy do posesji przy niej się znajdujących będzie utrudnione. Właściciele lokali handlowo-usługowych oraz mieszkańcy (za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowej) o ograniczeniach wynikających z prowadzonych prac są na bieżąco informowani.

W ramach przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Barnima wykonane zostaną następujące prace:

 • wymiana jezdni i chodników,
 • zmiana geometrii parkingów,
 • wymiana oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • wymiana sieci średniego napięcia (na zlecenie ENEA - OPERATOR),
 • budowa przepustów pod planowaną sieć cieplną (PEC).

Zakończenie inwestycji, której generalnym wykonawca jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, planowane jest na 30 września 2013 roku. Gmina finansuje ją kwotą 1,7 mln zł, GWiK - 476 tys. zł.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.