Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 14 października 2020 11:56

Koronawirus - informacja z OPS

W związku ze stwierdzeniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, OPS przekazuje poniższą informację.

Wynik pozytywny stwierdzono u jednej osoby. Siedem osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, przebywa na kwarantannie do 15 października 2020 r. Wszyscy czują się dobrze. Pozostali pracownicy pracują z zachowaniem aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązu-jących w związku z wystąpieniem zakażenia. Informujemy ponadto, że 10 października 2020 r. zo-stała przeprowadzona dezynfekcja pomieszczeń Ośrodka, zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Goleniowie.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa od 12 października 2020 r. do odwołania stosujemy ograniczenia w dostępie do Ośrodka.

Zalecamy składanie wniosków drogą elektroniczną, pocztą lub poprzez skrzynkę pocztową (podaw-czą) umieszczoną przy drzwiach wejściowych.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny. Numery telefonów dostępne są w zakładce kontakt.

Bezpośrednia obsługa możliwa jest wyłącznie w sytuacjach wymagających pilnych działań inter-wencyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub poprzez naciśnięcie dzwonka przy drzwiach. Obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.