Dzisiaj jest: 19 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Józef, Bogdan, Marek
środa, 01 sierpnia 2018 08:49

Goleniowski Senior Roku

Od środy, 1 sierpnia można zgłaszać kandydatów w konkursie „Goleniowski Senior Roku”, ogłoszonym przez Goleniowską Radę Seniorów.

Zostaną przyznane dwa tytuły: Goleniowskiego Seniora Roku oraz Przyjaciela Goleniowskich Seniorów. Kandydatów mogą zgłaszać grupy złożone z co najmniej 15 mieszkańców Gminy Goleniów, gminne jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

Kandydatami do tytułu mogą być:

 • osoby powyżej 60 r. życia, aktywnie działające w organizacjach zrzeszających seniorów, wyróżniające się w pracy na ich rzecz,
 • organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub przyjazne seniorom,
 • jednostki organizacyjne z terenu gminy Goleniów przyjazne seniorom.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Goleniowie w terminie do 10 września 2018 r. Muszą one zawierać wskazanie kandydata wraz z rzeczowym uzasadnieniem jego wytypowania (nie więcej niż strona tekstu). Zgłoszenia muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydata. Jeden podmiot może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata w jednej kategorii.

docPobierz formularz zgłoszeniowy do konkursu "Goleinowski Senior Roku"

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.