Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
poniedziałek, 02 lipca 2018 08:59

Rocznicowa sesja

Goleniów ma dwoje nowych honorowych obywateli. Uchwały o nadaniu tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów pani Ewie Durskiej i panu Manfredowi Kendziorze podjęto na uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w niedzielę 1 lipca br., w rocznicę nadania Goleniowowi praw miejskich.

Ewa Durska jest utytułowaną niepełnosprawną lekkoatletką, specjalizującą się w pchnięciu kulą. Ma w dorobku m.in. złote medale paraolimpijskie zdobyte w Sydney, w Londynie i w Rio de Janeiro. Ten ostatni medal przeznaczyła na aukcję charytatywną, dochód został przeznaczony na wsparcie leczenia młodej chorej goleniowianki. Pani Ewa Durska jest mieszkanką Nowogardu, ale od początku swojej sportowej kariery trenuje w Goleniowie pod okiem Waldemara Nowotnego

Manfred Kendziora przez wiele lat był przewodniczącym Rady Miejskiej w Bergen na Rugii, ma bardzo duże zasługi w rozwijaniu partnerskiej współpracy Bergen z Goleniowem. Urodził się na Mazurach, pod koniec lat sześćdziesiątych wyjechał do ówczesnej NRD. Podkreśla swoją sympatię dla Polski.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele miast współpracujących z Goleniowem: niemieckiego Bergen a Rugii, ukraińskiej Sławuty, byli też reprezentanci byłych niemieckich mieszkańców Gollnow, obecnie żyjących w rejonie niemieckiego miasta Moelln.

W czasie rocznicowej sesji Józef Kazaniecki przedstawił zarys historii Goleniowa, ilustrując wykład mnóstwem ciekawych ilustracji. Niespodzianką dla zgromadzonych było wkroczenie na salę obrad aktorów szczecińskiego Teatru Współczesnego i naszego Teatru Brma w strojach stylizowanych na średniowieczne, którzy zainscenizowali uroczystość nadania Goleniowowi praw miejskich, włącznie z odczytaniem aktu podpisanego przez księcia pomorskiego Barnima I w Dąbiu, dnia 1 lipca 1268 roku.

Po krótkiej przerwie uczestnicy sesji udali się do Parku im. Ignacego Paderewskiego, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą 750. rocznicę nadania Goleniowowi praw miejskich.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.