Dzisiaj jest: 17 Października 2018 roku    |    Imieniny: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
środa, 08 listopada 2017 10:12

Dopinanie dworcowej inwestycji

Przebudowa obecnego dworca kolejowego wraz z otoczeniem i terenem po drugiej stronie torów jest priorytetem inwestycyjnym gminy na przyszły rok. Przejęto teren od PKP, gotowy jest projekt budowlany, Gmina Goleniów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Po podpisaniu umowy i ujęciu inwestycji w budżecie gminy będzie można przystąpić do rozpisania przetargu.

Negocjacje i uzgodnienia z PKP zakończono w połowie września i podpisano stosowne porozumienie. Zakończono prace projektowe i w październiku uzyskano pozwolenie na budowę. Przed końcem października gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie całej inwestycji.
Obecnie największym problemem jest zapewnienie pełnej kwoty potrzebnej na sfinansowanie całego zadania. Na przebudowę dworca gmina ma przyznane 14 milionów złotych. Będzie się jednak starać o dodatkową kwotę rzędu 6 mln zł, która obecnie jest przeznaczona na budowę parkingu dla samochodów ciężarowych na terenie GPP oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Prostej. Takie przesunięcie wymaga jednak zmian w dokumentach strategicznych SOM i uzgodnień na poziomie Brukseli (SOM dysponuje środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej). Ta procedura jest długotrwała, ale są duże szanse na uzyskanie zgody instytucji finansującej.
Ogólny koszt inwestycji w dworzec i jego otoczenie jest obecnie szacowany na 35 mln zł. Zakładając, że dofinansowanie sięgnie 20 mln zł, gmina będzie musiała w latach 2018-2020 wyłożyć ze swojego budżetu ok. 15 mln zł. Burmistrz Robert Krupowicz uważa, że na tę kluczową inwestycję warto będzie zaciągnąć dodatkowe zobowiązanie finansowe gminy, najprawdopodobniej wyemitować obligacje. Na jaką kwotę – dziś jeszcze trudno to określić.

Projekt budowlany przewiduje wyburzenie obecnego dworca oraz sąsiadującego z nim budynku mieszkalnego. Zbudowany zostanie nowy, estetyczny i funkcjonalny budynek, w którym znajdą się kasy, poczekalnia, pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania dworca kolejowego i autobusowego. Zbudowane zostanie przejście podziemne pod torami z wylotem na ul. I Brygady Legionów, wyposażone w przestronne windy. Przy dworcu oraz od strony ul. I Brygady Legionów wybudowane zostanie zaplecze parkingowe zdecydowanie bardziej pojemne niż obecnie. Część służąca obsłudze ruchu autobusów będzie bardziej funkcjonalna niż obecnie. Przewiduje się przeniesienie do pomieszczeń dworcowych siedziby Straży Miejskiej. Część pomieszczeń będzie wydzierżawiana spółkom kolejowym na ich potrzeby.
Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2018-2020.

Pobierz w pełnej rozdzielczości:
pdfBudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.