Dzisiaj jest: 24 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
środa, 18 października 2017 11:06

Maszewska po nowemu

Dobiega końca remont ulicy Maszewskiej. Pojawiają się głosy, że będzie zbyt wąska i niefunkcjonalna. Czy słusznie?

Ulica Maszewska rzeczywiście będzie generalnie węższa niż dotąd. Trzeba jednak podkreślić, że jej parametry są zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Ten dokument określa parametry dróg publicznych, w tym wymagane minimalne szerokości jezdni. Ulica Maszewska będzie odpowiadać wymogom rozporządzenia.

Na odcinku od ronda łączącego ul. Maszewską i obwodnicę wschodnią do ul. Zakładowej jezdnia ma teraz szerokość 7 metrów. Od tego miejsca aż do łuku przy Zakładach Chemicznych będzie ma szerokość 6 metrów. Na łuku rozszerza się do 8 metrów, a w pobliżu przejazdu kolejowego następuje jej zwężenie do 6 metrów (bo taką szerokość ma jezdnia na samym przejeździe). Wzdłuż ulicy Maszewskiej powstała droga dla pieszych i rowerzystów, o łącznej szerokości 3,5 metra (2m ścieżki rowerowej, 1,5 m chodnika).

Parametry drogi będą wystarczające do zapewnienia sprawnego, ale spokojnego ruchu samochodów. Największe natężenie ruchu dużych samochodów ciężarowych będzie występować na odcinku od ronda do ul. Zakładowej, stąd przyjęta szerokość 7m. Dalej powinny wjeżdżać wyłącznie ciężarówki jadące do firm położonych dalej. Na odcinku od Zakładów Chemicznych do przejazdu nie powinny się pojawiać inne ciężarówki, niż obsługujące zakłady IKEA oraz sklepy Lidl i Biedronka.

Priorytetem było zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się pieszym i rowerzystom. Konieczne było zmieszczenie w ograniczonej przestrzeni chodnika i ścieżki rowerowej o odpowiednich parametrach. Mimo to udało się zapewnić samochodom tyle miejsca, ile wynika ze wspomnianego na wstępie rozporządzenia.

Warto przy tym zauważyć, że ulica Maszewska nie jest pierwszą, która została zwężona w trakcie przebudowy. Przed laty zwężono ulicę Szczecińską, węższa też jest ulica Konstytucji 3 Maja. Zwężenia wymusiły spokojniejszą (a więc i bezpieczniejszą) jazdę kierowców, spadła liczba kolizji i wypadków drogowych.

maszewska 001

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl