Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
środa, 18 października 2017 11:06

Maszewska po nowemu

Dobiega końca remont ulicy Maszewskiej. Pojawiają się głosy, że będzie zbyt wąska i niefunkcjonalna. Czy słusznie?

Ulica Maszewska rzeczywiście będzie generalnie węższa niż dotąd. Trzeba jednak podkreślić, że jej parametry są zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Ten dokument określa parametry dróg publicznych, w tym wymagane minimalne szerokości jezdni. Ulica Maszewska będzie odpowiadać wymogom rozporządzenia.

Na odcinku od ronda łączącego ul. Maszewską i obwodnicę wschodnią do ul. Zakładowej jezdnia ma teraz szerokość 7 metrów. Od tego miejsca aż do łuku przy Zakładach Chemicznych będzie ma szerokość 6 metrów. Na łuku rozszerza się do 8 metrów, a w pobliżu przejazdu kolejowego następuje jej zwężenie do 6 metrów (bo taką szerokość ma jezdnia na samym przejeździe). Wzdłuż ulicy Maszewskiej powstała droga dla pieszych i rowerzystów, o łącznej szerokości 3,5 metra (2m ścieżki rowerowej, 1,5 m chodnika).

Parametry drogi będą wystarczające do zapewnienia sprawnego, ale spokojnego ruchu samochodów. Największe natężenie ruchu dużych samochodów ciężarowych będzie występować na odcinku od ronda do ul. Zakładowej, stąd przyjęta szerokość 7m. Dalej powinny wjeżdżać wyłącznie ciężarówki jadące do firm położonych dalej. Na odcinku od Zakładów Chemicznych do przejazdu nie powinny się pojawiać inne ciężarówki, niż obsługujące zakłady IKEA oraz sklepy Lidl i Biedronka.

Priorytetem było zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się pieszym i rowerzystom. Konieczne było zmieszczenie w ograniczonej przestrzeni chodnika i ścieżki rowerowej o odpowiednich parametrach. Mimo to udało się zapewnić samochodom tyle miejsca, ile wynika ze wspomnianego na wstępie rozporządzenia.

Warto przy tym zauważyć, że ulica Maszewska nie jest pierwszą, która została zwężona w trakcie przebudowy. Przed laty zwężono ulicę Szczecińską, węższa też jest ulica Konstytucji 3 Maja. Zwężenia wymusiły spokojniejszą (a więc i bezpieczniejszą) jazdę kierowców, spadła liczba kolizji i wypadków drogowych.

maszewska 001

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.