Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
czwartek, 28 września 2017 09:04

Sprostowanie nieprawdy

Pan Andrzej Bugajski natychmiast po opublikowaniu w internecie nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego łamania prawa przez pracowników UGiM Goleniów otrzymał drogą mailową sprostowanie, którego dotąd nie opublikował. Oto jego treść:

Wnoszę o niezwłoczne opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w treści publikacji pt. „Spotkanie Posłów Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Goleniowa”, zamieszczonego dnia 26.09.2017 na internetowej stronie www.goleniow.net.pl.

Nieprawdą jest, że posłowie PiS występowali o udostępnienie sali na spotkanie z wyborcami. Pani Aleksandra Muszyńska, zarządzająca goleniowskimi strukturami PiS zadzwoniła jedynie do UGiM z pytaniem o warunki udostępnienia sali. Podczas rozmowy z pracownicą Biura Obsługi Interesanta usłyszała, że jest taka możliwość, a koszt wynajmu sali to 100 zł za godzinę zegarową. Warunki wynajmu reguluje stosowne zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów, dotyczy ono wszystkich podmiotów zainteresowanych wynajmem sali. Pani A. Muszyńska nie złożyła wniosku o udostępnienie sali, sprawa zakończyła się na etapie pytania o warunki udostępnienia.
Nieprawdą jest też, że Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora w art. 24 nakazuje władzom gmin nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń posłom i senatorom. Przepis ten mówi jedynie w ust. 2, że „Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane udostępnić posłowi lub senatorowi lokal na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego lub senatorskiego w miejscowości, w której poseł lub senator nie otworzył biura określonego w art. 23 ust. 1.” Nie ma tu mowy o obligatoryjnej bezpłatności, a obowiązek udostępniania sali nie dotyczy Goleniowa, w którym PiS ma swoje biuro poselskie.

Dodać należy, że pan Andrzej Bugajski był świadkiem rozmowy przedstawiciela UGiM z p. Muszyńską bezpośrednio po zakończeniu spotkania i doskonale wie, jakie są fakty. Zna też treść opinii prawnika z Biura Analiz Sejmowych, z której jednoznacznie wynika, że gmina nie ma obowiązku bezpłatnego udostępniania pomieszczeń posłom i senatorom. Mimo to zdecydował się opublikować informację rażąco sprzeczną z faktami. Nosi to znamiona celowego wprowadzania w błąd czytelników.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl