Dzisiaj jest: 5 Marca 2021 roku    |    Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2021 02 24

poniedziałek, 11 września 2017 10:36

Gala Sportu Szkolnego

W minioną sobotę, podczas VIII Sportowego Pikniku z OSiR-em "Bądź Fit", zostały wręczone nagrody sportowcom, ich rodzicom oraz dyrektorom i nauczycielom.

Gala Sportu Szkolnego jest elementem systemu wsparcia i propagowania sportu w Gminie Goleniów. W tym roku nagrodzono uczniów trzech szkół: SP4, SP2 oraz Gimnazjum nr 2. Nagrody wręczali: Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Mituła i dyrektor Wydziału Edukacji UGiM Janina Mucek.

Sukcesy Gimnazjum nr 2 świadczą o tym, że właściwa była decyzja burmistrza i Rady Miejskiej o przekształceniu szkoły w szkołę z oddziałami sportowymi, jest to potencjał, który należy wspierać dodatkowymi możliwościami prawnymi, jakie dają regulacje dotyczące klas sportowych.
Szczególnie wart podkreślenia jest fakt, że liczba osób nagrodzonych systematycznie wzrasta. Z roku na rok przybywa uczniów, którzy osiągają sukcesy w imprezach będących w Szkolnym Kalendarzu Imprez Sportowych na co najmniej poziomie wojewódzkim. Dla przypomnienia: w roku 2012/2013 było ich 26, w roku 2013/2014 – 59, w roku 2014/2015 – 55, 2015/2016 – 61, a dziś jest ich 66.

Oto pełna lista nagrodzonych uczniów:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie: Kajetan Pędziwiatr, Kacper Drozdowski, Adam Korpalski, Kamil Chorążewski, Kacper Byczkowski, Marcin Bieńkowski, Maciej Marcelewicz, Mateusz Antkiewicz, Igor Smigielski, Artur Więckowski, Dawid Olesiński
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie: Natalia Kosmala, Zuzanna Sędzik, Amelia Stężalska, Oliwia Jędrzejewska, Zuzanna Różewska, Lena Łebińska, Magdalena Ludwicka, Karolina Kwiecień, Aleksandra Jura, Olimpia Kosek, Emilia Szymczak, Oliwia Lepczyńska, Adriana Frontczak, Julia Kielec, Zuzanna Zalewska, Paulina Zacha, Anna Chomont, Anna Rzążewska
Gimnazjum nr 2 w Goleniowie: Gabriel Maniecki, Patryk Soszyński, Kacper Pietkiewicz, Mateusz Frączek, Borys Suchocki, Marcin Trzaskowski, Paweł Orłowski, Filip Ptak, Kacper Woźniak, Bartosz Szwarc, Jakub Szyrwiński, Adrian Sochacki, Maciej Jabłoński, Jędrzej Wilczyński, Dacjan Chiliński, Patryk Pacholski, Mateusz Kożlak, Piotr Bąk, Miłosz Bakan, Julita Maniecka, Jessika Mścichowska, Julia Olesińska, Michalina Zubko, Julia Królikiewicz, Zuzanna Biały, Julia Stężalska, Gabriela Kiedas, Zofia Zasuwa, Martyna Głuszek, Natalia Szymczak, Julia Guzikiewicz, Dominika Skrzypczak, Hanna Bohdaniec, Paulina Kowalewicz, Dominika Śniechowska, Justyna Leszczyńska, Oliwia Reinsch, Roksana Nelza, Aleksandra Trzeciak

Nagrody otrzymali także nauczyciele i dyrektorzy szkół: Hanna Grzegrzółka, Krzystof Mańkowski, Sławomir Szwarc, Julita Olesińska, Remigiusz Gajewski, Maciej Kawiak, Krystyna Bielecka - Zagórna, Beata Majdak i Mariusz Zalewski.

Podczas Gali zostały także wręczone nagrody przyznane w gminnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych za rok szkolny 2016/2017, prowadzonej przez OSiR Goleniów. Nagrody w tej kategorii wręczali dyrektor OSiR, Andrzej Łukasiak i prowadzący Galę Jacek Kostrzeba. Klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. SP4, 2. SP2, 3. ZSP Mosty, 4. ZSP Kliniska, 5. SP8, 6. SP Komarowo, 7. ZSP Białuń, 8. SP Promyczek, 9. SP3,10. SP Krępsko, 11. SP Lubczyna.
W gminnej klasyfikacji współzawodnictwa gimnazjów za rok szkolny 2016/2017, prowadzona przez OSiR Goleniów, szkoły ustawiły się w następującej kolejności: 1. G2, 2. G1, 3. G4, 4. ZSP Mosty, 5. ZSP Kliniska.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.