Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
czwartek, 28 czerwca 2018 09:53

Sesja absolutoryjna

Na odbytej w środę XLIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie radni zatwierdzili sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów za rok 2017 oraz udzielili absolutorium burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi.

Przed głosowaniem odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji Rady Miejskiej na temat wykonania budżetu gminy za rok 2017 – wszystkie były jednoznacznie pozytywne. Po krótkiej dyskusji odbyło się głosowanie. Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało poparcie 15 radnych, 3 było przeciwnych, 3 było nieobecnych. Minimum wymagane do przyjęcia sprawozdania wynosiło 11 głosów na „tak”. Chwilę potem radni głosowali w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi; otrzymał je takim samym stosunkiem głosów. Oznacza to, że Rada Miejska zaakceptowała wykonanie gminnego budżetu za rok 2017 oraz uznała, że burmistrz w tym zakresie działał prawidłowo.

Rada Miejska podjęła też uchwałę o zmianie wynagrodzenia burmistrza od 1 lipca br., wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów nakazującego obniżkę wynagrodzeń samorządowców. Wynagrodzenie burmistrza spadnie z dotychczasowych 11 695 zł brutto miesięcznie do kwoty 10 476 zł.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.