Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
środa, 08 listopada 2017 10:12

Dopinanie dworcowej inwestycji

Przebudowa obecnego dworca kolejowego wraz z otoczeniem i terenem po drugiej stronie torów jest priorytetem inwestycyjnym gminy na przyszły rok. Przejęto teren od PKP, gotowy jest projekt budowlany, Gmina Goleniów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Po podpisaniu umowy i ujęciu inwestycji w budżecie gminy będzie można przystąpić do rozpisania przetargu.

Negocjacje i uzgodnienia z PKP zakończono w połowie września i podpisano stosowne porozumienie. Zakończono prace projektowe i w październiku uzyskano pozwolenie na budowę. Przed końcem października gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie całej inwestycji.
Obecnie największym problemem jest zapewnienie pełnej kwoty potrzebnej na sfinansowanie całego zadania. Na przebudowę dworca gmina ma przyznane 14 milionów złotych. Będzie się jednak starać o dodatkową kwotę rzędu 6 mln zł, która obecnie jest przeznaczona na budowę parkingu dla samochodów ciężarowych na terenie GPP oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Prostej. Takie przesunięcie wymaga jednak zmian w dokumentach strategicznych SOM i uzgodnień na poziomie Brukseli (SOM dysponuje środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej). Ta procedura jest długotrwała, ale są duże szanse na uzyskanie zgody instytucji finansującej.
Ogólny koszt inwestycji w dworzec i jego otoczenie jest obecnie szacowany na 35 mln zł. Zakładając, że dofinansowanie sięgnie 20 mln zł, gmina będzie musiała w latach 2018-2020 wyłożyć ze swojego budżetu ok. 15 mln zł. Burmistrz Robert Krupowicz uważa, że na tę kluczową inwestycję warto będzie zaciągnąć dodatkowe zobowiązanie finansowe gminy, najprawdopodobniej wyemitować obligacje. Na jaką kwotę – dziś jeszcze trudno to określić.

Projekt budowlany przewiduje wyburzenie obecnego dworca oraz sąsiadującego z nim budynku mieszkalnego. Zbudowany zostanie nowy, estetyczny i funkcjonalny budynek, w którym znajdą się kasy, poczekalnia, pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania dworca kolejowego i autobusowego. Zbudowane zostanie przejście podziemne pod torami z wylotem na ul. I Brygady Legionów, wyposażone w przestronne windy. Przy dworcu oraz od strony ul. I Brygady Legionów wybudowane zostanie zaplecze parkingowe zdecydowanie bardziej pojemne niż obecnie. Część służąca obsłudze ruchu autobusów będzie bardziej funkcjonalna niż obecnie. Przewiduje się przeniesienie do pomieszczeń dworcowych siedziby Straży Miejskiej. Część pomieszczeń będzie wydzierżawiana spółkom kolejowym na ich potrzeby.
Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2018-2020.

Pobierz w pełnej rozdzielczości:
pdfBudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl