Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 16 lipca 2014 08:38

Ulica Szkolna w przebudowie

Dobiega końca przebudowa pierwszego odcinka ulicy Szkolnej. W przyszłym tygodniu (od 21 do 24 lipca 2014 r.) wykonawca planuje położenie nawierzchni bitumicznej od Ronda Hanzeatyckiego do skrzyżowania z ulicą Bohaterów Warszawy.


Na kolejnym odcinku ulicy Szkolnej – od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Witosa – prace mają zostać zakończone w połowie sierpnia. Od kilku dni rozkopana jest część ul. Szkolnej od ul. Witosa do wjazdu na osiedle GTBS (na zdjęciach). Prowadzona jest tam wymiana podziemnej sieci, przede wszystkim wodnej i kanalizacyjnej. W sierpniu przebudowie poddany zostanie kolejny odcinek Szkolnej – od wjazdu na osiedle do skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów, a we wrześniu – od Szarych Szeregów do przejazdu kolejowego.

Termin zakończenia całej inwestycji został w umowie określony na dzień 15 listopada 2014 roku. W stosunku do przyjętego harmonogramu jest kilkunastodniowe opóźnienie, wynikające przede wszystkim  z głębokości położenia i kolizji sieci podziemnej. Wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia prac, ale zamawiający, czyli Gmina Goleniów, nie wyraził na to zgody.

Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną to największa tegoroczna inwestycja drogowa w Gminie Goleniów. Obejmuje ona: wymianę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymianę sieci energetycznej i teletechnicznej, budowę dwóch sygnalizatorów świetlnych, przepustu drogowego oraz budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz zatokami autobusowymi. Koszt całkowity tego zadania to 12,39 mln zł, z tego 3 mln zł dotacja z budżetu państwa, 4,6 mln zł – wkład GWiK (Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja) i  4,79 mln – Gmina Goleniów. Wykonawcą jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym spółka STRABAG.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.