Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 
Błąd
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 63

telefony Covid

piątek, 31 stycznia 2014 12:38

Plac Rotmistrza Pileckiego

Plac przy Pomniku Niepodległości w Goleniowie nosić będzie imię bohatera czasów II Wojny Światowej, Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uchwałę nadania miejscu w centrum miasta nazwy „Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego” Rada Miejska podjęła dnia 29 stycznia 2014 r. Wniosek w tej sprawie, poparty przez 662 osób, głównie młodzież, złożyły Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie oraz radna Dorota Chodyko. Uzasadnienie dla wniosku przedstawiła radnym przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Magdalena Gąsior.

Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., działaczem struktur Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzem Armii Krajowej, a także dobrowolnym więźniem obozu Auschwitz-Birkenau. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Od 1945 r. był żołnierzem Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech, skąd na rozkaz gen. Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by dla Rządu Rzeczypospolitej na Obczyźnie odtworzyć rozbite struktury wywiadowcze. W 1947 roku resztowano go i poddano okrutnemu śledztwu. W maju 1948 roku został w katowni Urzędu Bezpieczeństwa zamordowany i potajemnie pochowany. Pamięć o Pileckim próbowano przez wiele lat zatrzeć. Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy. W lipcu 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny, odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.

Uchwała w sprawie nadania placowi przy pomniku nazwy „Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego” przyjęta została przez Radę Miejską jednomyślnie. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.