Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 
Błąd
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 63

telefony Covid

środa, 21 marca 2012 12:12

Wybrano Plenerię

Wyłoniony został wykonawca zadania inwestycyjnego "Otwarte bramy - szlak turystyczny w mieście Goleniów". Będzie nim spółka Pleneria z podwarszawskiego Wołomina.

Na ogłoszony przez gminę przetarg na realizację tego zadania wpłynęły trzy oferty - Plenerii sp. z o.o., sp. k. z Wołomina, Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Mazur ze Szczecina oraz Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Met-Instal z Miękowa. Cenowo były bardzo zróżnicowane - od niespełna 4 mln zł do ponad 10 mln zł. Głównym kryterium oceny ofert, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, była cena. Gmina zamierzała na to zadanie przeznaczyć 5,4 mln zł i tylko oferta Plenerii mieściła się w tej kwocie (3,8 mln zł). Dodatkowym atutem tej firmy jest jej wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych zdań.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia i iluminacji oświetleniowych, zieleni, placu zabaw i innych elementów małej architektury oraz niezbędnej sieci wodno - kanalizacyjnej wzdłuż murów obronnych od Gimnazjum nr 1, przez skwer przy ul. Kościuszki, do ul. Konstytucji 3 Maja (przestrzeń wokół pomnika oraz Planty).

Istotą projektu "Otwarte bramy" jest rewitalizacja centrum Goleniowa, a efektem ma być wyeksponowanie naturalnych walorów (zieleń, rzeka) i nadanie rekreacyjnego charakteru tej części miasta. Projekt jest w 50% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Termin wykonania I etapu upływa 31 października 2012 roku.

otwarte-bramy-dofinansowanie

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.