Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Angela, Jan, Przybysław
środa, 31 grudnia 2014 10:53

Zlot ZOT w Bramie

Dzisiaj, 31 grudnia 2014 roku, zabawą sylwestrową i powitaniem Nowego Roku kończy się 3-dniowy zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Kulturalnej (ZOT). Gospodarzem tegorocznego zlotu był Teatr Brama. W teatralnym podsumowaniu 2014 roku udział wzięło 12 teatrów alternatywnych działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz Teatr Realistyczny ze Skierniewic.

Uczestnicy zlotu obejrzeli 5 spektakli teatralnych, między innymi premierowy „Co w trawie piszczy”, wspólny projekt aktorów Teatru Brama, Teatru Krzyk z Maszewa oraz Teatru StuThe z Greifswaldu oraz esej teatralny „Atrapa i Utopia” w wykonaniu Iwony Koneckiej, aktorki Teatru Realistycznego ze Skierniewic (na zdjęciach). W programie zlotu były ponadto koncert „Szkło” (artyści ukraińscy) oraz warsztaty teatralne, debaty i wymiana doświadczeń.

ZOT stworzyło dziesięć teatrów z województwa zachodniopomorskiego oraz skierniewicki Teatr Realistyczny, który od wielu lat intensywnie współpracuje z grupami z naszego regionu. Skupia kilkudziesięciu artystów, którzy swoim zaangażowaniem zaświadczają o pasji zrodzonej z głębokiej potrzeby doświadczania i tworzenia teatru.

ZOT to siedem działających aktywnie ośrodków teatralnych, sześć festiwali o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, rozbudowane projekty edukacyjne, wspólnie realizowane wydarzenia artystyczne, wspólny roczny kalendarz imprez, a przede wszystkim przedstawienia, które powstają z ważnego powodu i które starają się mówić „własnym głosem”. To wszystko staje się siecią połączeń, dzięki której to, co niszowe, ma możliwość dotarcia do coraz większej liczby ludzi. Przybiera postać nurtu pociągającego za sobą tych, którzy noszą w sobie potrzebę spotkania ze sztuką, z teatrem, z drugim człowiekiem. Staje się także inspiracją do powstawania coraz to nowych „ognisk zapalnych” dla niespokojnych umysłów. ZOT to po prostu wspólnota teatrów i teatr wspólnoty.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.