Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Angela, Jan, Przybysław
poniedziałek, 24 listopada 2014 12:06

Lesja incognito

Długo czekali sympatycy talentu Lesji Szulc na jej płytę „Lesja incognito”. Nastrojowe piosenki, które się na niej znalazły, śpiewała przecież podczas koncertu wiosną ubiegłego roku. Ale się doczekali i w sobotę (22 listopada 2014 r.) tłumnie przyszli na koncert Lesji, promujący tę płytę.

To opóźnienie nie było przypadkowe. Jak sama artystka już po koncercie powiedziała, płytę zaczęła nagrywać w ubiegłym roku, ale wydarzenia na Ukrainie (Lesja Szulc jest Ukrainką) zatrzymały proces powstawania płyty. „Obudził mnie wiersz ukraińskiej poetki Liny Kostenko. (…) Z wiersza powstała piosenka, mój osobisty manifest” - powiedziała w wywiadzie dla „Gazety Goleniowskiej”. Ten manifest, do którego nagrany został teledysk, Lesja wykonała na zakończenie koncertu, dodając, że jest to jej modlitwa, szept i krzyk do świata w  tym trudnym dla Ukrainy czasie.

Na płycie, poza „Manifestem” jest 10 piosenek, wszystkie do tekstów ukraińskiej poetki Lidii Lazurko, muzykę napisała Lesja Szulc. Płyta powstała między innymi dzięki wsparciu Gminy Goleniów, za co Lesja Szulc podziękowała obecnemu na koncercie burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi. Na płycie znalazło się hasło „Jestem z Goleniowa”. „Jeszcze jakiś czas temu mówiłam o sobie, że jestem Ukrainką ze Lwowa. To się zmieniło po moich występach w polsatowskim „Must be the music”, kiedy spotykali mnie na ulicy nieznani ludzie mówiąc, że są dumni z tego, że jest pani nasza, z Goleniowa. Uświadomiłam sobie wtedy, że tak faktycznie jest. Skoro ludzie czują dumę, że jestem stąd, to i ja poczułam to samo” - powiedziała w wywiadzie.

„Lesja incognito” to druga płyta nagrana przez Lesję Szulc. Kupić ją będzie można tylko podczas koncertów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.