Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

piątek, 09 sierpnia 2013 17:36

Stypendia artystyczne

Burmistrz Gminy Goleniów przyznał stypendia artystyczne pięciorgu utalentowanym młodym mieszkańcom Gminy Goleniów.

Są to:

 • Anna Kierzynkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Muzycznej w Goleniowie - I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach oraz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Warszawie,
 • Aleksandra Traczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie - I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Sonat w Szczecinie oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Warszawie,
 • Antoni Chmielniak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie – laureat Słupeckich Spotkań Muzycznych w Słupcy, wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu, III miejsce na Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Mławie oraz laureat Festiwalu Akordeonowego w Sochaczewie,
 • Piotr Latka (na zdjęciu), uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 2 i Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie – II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Wiedeń 2013,
 • Paulina Malesza, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu – II miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach Skrzypcowych w Zielonej Górze, III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Cieszynie oraz w Ogólnopolskim Konkursie Smyczkowych Zespołów Kameralnych w Łodzi, II miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem, stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie uczniom, którzy osiągnęli sukcesy artystyczne w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.