Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

poniedziałek, 28 marca 2011 07:00

Teatr Brama rekomendowany do wolontariatu

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno- Kulturalne Teatr Brama z dniem 25 marca tego roku otrzymało status akredytowanej organizacji EVS (Wolontariat Europejski).

Akredytację taką, ważną przez 2 lata, otrzymuję się po specjalnej wizytacji przedstawiciela Narodowej Agencji Programu "Młodzież w Działaniu". Ten program Unii Europejskiej wspiera uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej, umożliwiając nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Program ten wdraża europejska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Edukacja pozaformalna daje wspaniałą szansę indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest akcją umożliwiającą wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16-17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy.

Stowarzyszenie Teatr Brama jest jedną z trzech organizacji w całym Województwie Zachodniopomorskim, posiadających obecnie akredytację EVS, i jedyną taką w naszym regionie. Stowarzyszenie ma możliwość gościć wolontariuszy w Goleniowie oraz wysyłać wolontariuszy do innych krajów Europy oraz krajów partnerskich na Świecie. Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie europejskim już dziś mogą się zwracać do Stowarzyszenia Teatr Brama o pomoc w realizacji zadań z tej dziedziny.

Więcej informacji można samodzielnie znaleźć na stronach internetowych http://www.youth.org.pl/index.php/ida/739/ oraz na http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm, gdzie można zaleźć zagraniczną organizację, w której wolontariusz może gościć.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.