Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

Stowarzyszenia i kluby sportowe

Goleniowski Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

ul. Mikołajczyka 42, 72-100 Goleniów
Komandor: Dariusz Sekuła

Klub Turystyki Kolarskiej „Passat”

ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów,
Przewodniczący: Henryk Zawadzki

Liga Obrony Kraju - Klub Strzelectwa Sportowego „Tarcza”

ul. Św. Wojciecha 12, 70-410 Szczecin
Dyrektor biura: Andrzej Smukała
ul. Mikołajczyka  18, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-22-32, 609 833 024
Prezes: Michał Buniak

Ludowy Klub Sportowy „Huragan”

Wierzchosław 32, 72-100 Goleniów
Prezes: Roman Kolankowicz

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „JF Duet’

ul. Maszewska 19, 72-100 Goleniów
Prezes: Franciszek Harbacewicz
tel. 91 418-07-92, fax 91 4071530

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karate – Goleniów”

ul. Jagiełły 3a/2, 72-100 Goleniów
Prezes: Witold Traczyk

Ludowy Zespół Sportowy „Pegaz”

Glewice 2, 72-100 Goleniów
Przewodniczący: Waldemar Piaseczny

Ludowy Klub Sportowy  „Strzelcy” Pucice

ul. Cicha 4/3,72-105 Lubczyna
skrytka pocztowa 131
Prezes: Zenon Lewandowski

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Promień”

Mosty 49, 72-132 Mosty
Tel. 91 418-10-55, 91 418-11-33
Prezes: Jarosław Szcześniewicz

Miejski Klub Sportowy „Ina” Goleniów

ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów
Prezes: Jerzy Dudzik

Młodzieżowy Klub Żeglarski „Bryza”

ul. Jaworowa 19, 72-100 Goleniów
Komandor: Jacek Romanowski

Osiedlowy Klub Sportowy „Effekt”

ul. Paderewskiego 2 A, 72-100 Goleniów
tel. 91 4182425
Prezes: Jakub Retel

Parafialny Klub Sportowy „Juvenia”

ul. Jana Pawła II 25, 72-100 Goleniów
prezes: ks. Radosław Szymoniak

Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Progres”

ul. Nowogardzka 29 A, 72-100 Goleniów
Prezes: Henryk Cieśla

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „SET”

ul. Sportowa 3F/9, 72-100 Goleniów
Kont. Piotr Buryszek

Polski Związek Wędkarski

Koło „Okoń” w Goleniowie
ul. Pocztowa 15/18, 72-100 Goleniów
Prezes Zarządu: Grzegorz Edelwajn

Uczniowski Klub Sportowy „Feniks”

Żdżary 9a/1, 72-100 Goleniów
Tel. 91 418-25-26
Prezes: Dorota Capiga

Uczniowski Klub Sportowy  „Komarex”

Komarowo 8, 72-105 Lubczyna
Prezes: Łukasz Dykowski

Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik”

ul. Piastowska 36, 72-123 Kliniska Wielkie
tel. 91 418-15-04
Prezes: Krzysztof Laskowski

Uczniowski Klub Sportowy „Orły Kliniska”

ul. Osiedlowa 1b/3, 72-123 Kliniska Wielkie
tel. 508 211 800
Prezes: Artur Bęben

Uczniowski Klub Sportowy „Pikander”

Komarowo 8, 72-105 Lubczyna
Prezes: Daria Trusz

Uczniowski Klub Sportowy „Aviator”

Mosty 4, 72-132 Mosty
tel. 91 418 12 11
Prezes: Jacek Łysek

Uczniowski Klub Sportowy „Prestige”

ul. Sportowa 3F/5, 72-100 Goleniów
Prezes: Sylwia Jasińska

Uczniowski Klub Sportowy „Barnim Goleniów”

ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów
tel. 91 418 21 04
Prezes: Jacek Kostrzeba

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej 4x4 OFF - ROAD

ul. Szczecińska 34, 72-100 Goleniów
Prezes: Andrzej Wolańczyk

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.