Dzisiaj jest: 23 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Róża, Apolinary, Filip
poniedziałek, 03 września 2012 12:40

Piknik na stadionie

Od rana do późnych godzin wieczornych goleniowianie bawili się w sobotę (1 września 2012 r.) na zorganizowanym po raz trzeci pikniku "Bądź FIT".  Organizatorem tej sportowo - rekracyjnej imprezy był OSiR, a jej program na tyle atrakcyjny i bogaty, że każdy kto przyszedł - i dzieci, i młodzież i dorośli - znalazł coś dla siebie.

Można było wziąć udział w zespołowych i indywidualnych turniejach sportowych, np. plażowej piłki siatkowej czy nożnej, tenisa ziemnego i stołowego, kometki, postrzelać z broni sportowej i z łuku. Dzieci miały do swojej dyspozycji "dmuchane" zjeżdżalnie i plac zabaw, kule wodne i zorbignowe a także matę sumo, tory mini golfa. Swoją działalność na stoiskach promowały kluby sportowe.

Oprawę artystyczną zapewniły dziewczęta ze studia wokalnego Doroty Gołębiowskiej (GDK), młodzieżowy zespół rockowy "Slaveout" oraz udanie naśladujący Marylę Rodowicz półfinalista telewizyjnego programu "Mam talent". Całodzienną imprezę zakończył występ zespołu JM Music, grającego muzykę lekką, łatwą i przyjemną.  

Głównym punktem sportowej soboty była gala mistrzów szkolnego sportu. 47 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy w zawodach wojewódzkich uzyskali co najmniej III miejsce, a w zawodach ogólnopolskich co najmniej VIII, statuetki wręczyli burmistrz Robert Krupowicz, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Jerzy Serdyński i Stefan Pawlak oraz przedstawiciel Szkolnego Związku Sportowego - Marcin Kuduk. Statuetkami uhonorowani zostali również trenerzy młodych zawodników, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne.

Punktowali dla Goleniowa, przede wszystkim w konkurencjach lekkoatletycznych oraz w siatkówce, uczniowie czterech szkół - SP 2,  SP 4, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Byli to:

* Daniel Marciniak, Przemysław Stefaniak, Jakub Jezierski, Krzysztof Brągiel, Paulina Górska, Weronika Nowak, Aleksandra Idziaszczyk, Kinga Jakubowska, Patrycja Kobiela, Michał Zawada, Dawid Tkaczyk i Wiktoria Chrobocińska - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, opiekunowie - Monika Hanuszkiewicz i Krzysztof Mańkowski;

* Radosław Czarny, Wojciech Kondraciuk, Mateusz Krzak, Jakub Szponar - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, opiekun - Jan Janicki;

* Alicja Górska, Natalia Wojtarowicz, Michalina Łach, Klaudia Świt, Sara Drosińska, Wiktoria Paluszkiewicz, Natalia Rapacewicz, Ewa Mackiewicz, Marta Greczan, Julia Szadkowska, Karolina Kurp, Anna Kurp - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, opiekun - Natalia Grzyb;

* Kacper Woźniakowski, Jakub Gajda, Jarosław Grycz, Daniel Huniewicz, Piotr Banasiak, Krystian Swół, Mateusz Jastrzębski, Daniel Zwierzchowski, Ernest Salomon, Patryk Arendt, Maciej Chilkiewicz, Oskar Chiliński, Paweł Olszak, Damian Puchalski, Tomasz Nakoneczny, Janusz Czapliński - Gimnazjum nr 2, opiekun - Remigiusz Gajewski.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.