Dzisiaj jest: 10 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Amelia, Filip, Witalis

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

piątek, 17 stycznia 2020 09:57

Zmarł Seweryn Orchowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w czwartek, 16 stycznia 2020 r. zmarł pan Seweryn Orchowski, Zasłużony Mieszkaniec Gminy Goleniów.

piątek, 10 stycznia 2020 09:24

Zbiórka choinek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. na terenie miasta Goleniów odbędzie się objazdowa zbiórka choinek.

czwartek, 09 stycznia 2020 10:59

Ciepło przywrócone

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o zakończeniu I etapu prac spawalniczych na sieci cieplnej. W ich efekcie przywrócono dostawę energii cieplnej do wszystkich odbiorców z wyjątkiem obiektów przy ul. Pocztowej 13 i Pocztowej 15.

czwartek, 09 stycznia 2020 08:46

Awaria - brak wody w Danowie 9 stycznia 2020

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, iż w związku z awarią w czwartek, 9 stycznia 2020 r. została wstrzymana dostawa wody do odbiorców w miejscowości Danowo. Planowane wznowienie dostawy wody do godziny 13:00.

wtorek, 07 stycznia 2020 12:18

Przerwa w dostawie wody

Uwaga: GWiK Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi na stacji uzdatniania wody w Goleniowie, w dniu 12 stycznia 2020 r. (niedziela) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców miejscowości: Goleniów, Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo, Gniazdowo, Marszewo, Żółwia, Żdżary, Modrzewie, Łaniewo, Krępsko, Kąty, GPP Łozienica.

wtorek, 07 stycznia 2020 09:37

Uwaga! będzie zimno

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac spawalniczych na ciepłociągu w dniach 9-10 stycznia 2020 roku (czwartek-piątek) mogą nastąpić przerwy dla niektórych odbiorców w dostawie energii cieplnej.

Od stycznia przestał funkcjonować punkt przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych, który działał w Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Wojska Polskiego. Od piątku 3 stycznia wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w pokoju nr 206.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań. Termin składania wniosków: do 30 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.

sobota, 28 grudnia 2019 09:12

W poniedziałek UGiM krócej

Informujemy, że w poniedziałek, 30 grudnia 2019 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie czynny do godz. 14:00.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Strona 10 z 444

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.