Dzisiaj jest: 29 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

piątek, 28 lutego 2020 10:21

SP w Kliniskach zatrudni księgowego

Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ogłosiła nabór na stanowisko głównego księgowego.

wtorek, 25 lutego 2020 12:50

Zawyją syreny

W najbliższy czwartek, 27 lutego na terenie 3 batalionu logistycznego w Glewicach odbędzie się trening i szkolenie, połączone z praktycznym treningiem systemu alarmowania i ostrzegania ludzi o uderzeniach z powietrza oraz obrony przeciw broni masowego rażenia poprzez uruchomienie syreny alarmowej.

Już w najbliższy piątek (28.02.2020) w sali Hotelu JF DUET o godz. 17.00 odbędzie się Gala Sportu, podczas której wyróżnieni zostaną sportowcy z klubów Gminy Goleniów, którzy w 2019 r. osiągnęli najwyższe wyniki.

wtorek, 25 lutego 2020 10:30

Bezpieczne Gospodarstwo 2020

Rozpoczęła się XVIII edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIP, ARiMR i KOWR zapraszają do udziału właścicieli gospodarstw rolnych.
Zgłoszenia do pierwszego, regionalnego etapu przyjmowane są do 17 kwietnia 2020 r. Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

PRZYSTANKI
AUTOBUSOWE
GODZINY ODJAZDU
kurs 1 kurs 2* kurs 3 kurs 4*
DWORZEC PKS 06:03 06:03 15:03 15:03
SZKOLNA GARAŻE 06:05 06:05 15:05 15:05
NOWOGARDZKA - SZPITAL 06:07 06:07 15:07 15:07
ŻÓŁWIA BŁOĆ NOWOGARDZKA 06:10 06:10 15:10 15:10
ŻÓŁWIA BŁOĆ SKLEP 06:14 - 15:14 -
ŻÓŁTA BŁOĆ (GRABINA) NŻ. - - 15:26 -
NIEWIADOWO - KOŚCIÓŁ 06:26 - 15:26 -
ŻÓŁTA BŁOĆ (GRABINA) NŻ. 06-:34 - - -
ŻÓŁWIA BŁOĆ SKLEP 06:38 - 15:38 -
GLEWICE - 06:46 - 15:46
ŻÓŁWIA BŁOĆ NOWOGARDZKA 06:42 06:52 15:42 15:52
SZKOLNA NETTO 06:46 06:56 15:46 15:56
SZKOLNA SP-2 06:48 06:58 15:48 15:58
DWORZEC PKS 06:50 07:00 15:50 16:00

 

Aby skorzystać z usługi "Bus na telefon" (BNT) należy złożyć telefoniczne zamówienie na kurs u dyspozytora, dzwoniąc pod nr telefonu: 533 161 280, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.

Zamówienia telefoniczne należy składać:
1. Na kursy popołudniowe (z Goleniowa do Glewic - 15:30 i z Glewic do Goleniowa - 15:46) najpóźniej do godz. 14:30 tego samego dnia.
2. Na kursy poranne (z Goleniowa do Glewic - 6:03 i z Glewic do Goleniowa 6:46) najpóźniej do godz. 14:30 dnia poprzedzającego planowaną podróż.
W przypadku kursu zamawianego na poniedziałek zamówienie usługi BNT musi nastąpić najpóźniej w piątek do godz. 14:30. W przypadku dni następujących zaraz po dniach wolnych od pracy (np. po świętach) zgłoszenia podróży należy dokonać w ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym od pracy do godz. 14:30.
Istnieje możliwość zamówienia kursów na max. 5 dni z góry.
Przy odwoływaniu zamówionych kursów obowiązują takie same zasady jak przy ich zamawianiu.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: inspektor ds. kontroli w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

piątek, 21 lutego 2020 11:28

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W dniach od 19.02.2020 r. do 18.03.2020 r. został wyłożony do wglądu publicznego pdfProjektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie.

 

Załączniki

pdfProjektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie

pdfUzasadnienie do Uchwały

pdfTreść ogłoszenia o wyłożeniu planu

pdfRysunek planu

Dyskusja publiczna

3 marca 2020 r. o godz. 15:00 w sali nr 117 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 

Uwagi do projektu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informujemy o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.  Uwagi należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 1 kwietnia 2020 r.

W dniach od 19.02.2020 r. do 18.03.2020 r. został wyłożony do wglądu publicznego pdfProjektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie.

 

Załączniki

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie

pdfUzasadnienie do Uchwały

pdfTreść ogłoszenia o wyłożeniu planu

Dyskusja publiczna

3 marca 2020 r. o godz. 15:00 w sali nr 117 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

 

Uwagi do projektu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informujemy o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.  Uwagi należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 1 kwietnia 2020 r.

Strona 1 z 437

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.