Dzisiaj jest: 29 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

poniedziałek, 27 lipca 2009 05:55

Statut Sołectwa

piątek, 24 lipca 2009 12:55

Miasta partnerskie

Bergen na Rugii, Niemcy

Beren na Rugii, NiemcyWspółpraca trwa od 2001 r.

 

Greifswald, Niemcy

Greifswald, NiemcyWspółpraca trwa od 1986 r.

 

Gurjewski, Rosja - Obwód Kaliningradzki

Gurjewski, Rosja - Obwód KaliningradzkiWspółpraca trwa od 2005 r.

 

Pyrzyce, Polska

Pyrzyce, PolskaWspółpraca trwa od początku lat 90-tych XX w.

 

Svedala, Szwecja

Svedala, SzwecjaWspółpraca trwa od 1993 r.

 

Związek Miast Hanzeatyckich (organizacja partnerska)

Związek Miast Hanzeatyckich

piątek, 24 lipca 2009 12:53

Azbest

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o obowiązku przedkładania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będącej w ich władaniu.

piątek, 24 lipca 2009 12:40

Weterynaria

Lecznica dla zwierząt "Wol-Wet" A.A. Wolańczyk

Lecznica dla zwierząt Waldemar Turniak

Gabinet Weterynaryjny "Kamyk" lek. wet. Mieczysław Sypień

piątek, 24 lipca 2009 12:37

Urzędy pocztowe

Urząd Pocztowy Goleniów 1

ul. Konstytucji 3 Maja 17
tel. 091 418-22-21

Urząd Pocztowy Goleniów 4

ul. Wrzosowa 5
tel. 091 418-34-37

Urząd Pocztowy Goleniów 3

ul. Sikorskiego 39
tel. 091 418-22-71

Oddział Urzędu Pocztowego Goleniów 1 - terminal LOT

tel. 091 407-21-50

piątek, 24 lipca 2009 12:36

Telefony alarmowe

Policja - 997
Komenda Powiatowa Policji
ul. Maszewska 9
tel. 91 460 25 11

Straż Pożarna - 998
ul. Andersa 8
tel. 91 431 79 00

Pogotowie Ratunkowe - 999 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin Filia Goleniów
72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2A
tel. 91 888 45 41
fax. 91 418 48 47

Nr alarmowy telefonii kom. - 112

Straż Miejska - 986
Plac Lotników 1
tel. 91 469 82 92

Pogotowie ciepłownicze - 993

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 503 197 796

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Goleniowie
Pocztowa 36
tel. 91 418 23 22
tel. 91 418 31 95
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

piątek, 24 lipca 2009 12:40

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Centrum Medyczne

NZOZ Specjalista

NZOZ Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ginmed" s.c.

Ambulatorium MSWiA w Goleniowie Przychodnia Rodzinna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profi-Med"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz" s.c.

piątek, 24 lipca 2009 12:41

Prasa, TV

Gazeta Goleniowska

ul. Grunwaldzka 4
tel. 91 418-26-01
www.goleniowska.com,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nowiny Goleniowa i Nowogardu (dodatek do Głosu Szczecińskiego)

Maciej Pieczyński - kierownik redakcji w Goleniowie
tel. 697 770 115
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Telewizja Kablowa "VECTRA"

ul. Barnima I 1/15
tel. 91 418-57-45

piątek, 24 lipca 2009 12:43

Kościoły

Parafia pw. św. Katarzyny

ul. Jana Pawła II 25
tel. 091 407-19-00

Parafia pw. św. Jerzego

ul. gen. Andersa 6
tel. 091 418-25-97

Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy

ul. Sikorskiego 1a
tel. 091 418-49-35

Parafia Borzysławiec

72-105 Lubczyna

Parafia Mosty

72-132 Mosty

Parafia Krępsko

72-113 Krępsko

Parafia Kliniska

72-123 Kliniska

Strona 436 z 437

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.