Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Referent ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

wtorek, 28 kwietnia 2020 06:40

Odstrzał sanitarny dzików

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie  informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 23.04.2020 r. wydał Rozporządzenie nr 7/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

wtorek, 28 kwietnia 2020 06:38

Rekultywacja składowiska odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż dniem 27.04.2020 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rekultywacją składowiska odpadów w Podańsku.

piątek, 24 kwietnia 2020 05:48

XVIII sesja Rady Miejskiej

W środę, 29 kwietnia br. odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Odbędzie się w normalnym trybie, w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Początek obrad o godz. 11.00.

piątek, 17 kwietnia 2020 07:52

Nowe zasady ograniczeń od 20 kwietnia

Opublikowane zostały założenia pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

środa, 15 kwietnia 2020 11:47

Gminna pomoc dla przedsiębiorców

Na najbliższą Sesję Rady Miasta Burmistrz przygotowuje pakiet uchwał dotyczący pomocy dla podmiotów gospodarczych na czas sytuacji kryzysowej związanej z epidemią „COVID-19”.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Goleniowie w dniu 14 lutego 2020 r. (wtorek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców w posesjach zlokalizowanych pod adresami: ul. Szczecińska 1, 1a-1f, 3,4,4c, 5, 6, 6a, 7, 8-8e, 9, 11 (cały budynek, ul. Nadrzeczna 2, 8, 8a. Planowane godziny wstrzymania dostawy wody: 9:30-15:00. Godziny prac mogą ulec zmianie.

piątek, 10 kwietnia 2020 10:12

Koniec ZUS w Goleniowie?

Dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS zrezygnował z wynajmu pomieszczenia w biurowcu przy ul. Konopnickiej 12, gdzie funkcjonował punkt konsultacyjny ZUS. Poinformował o tym mailem prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, które jest właścicielem budynku. Swoją decyzję uzasadnia przedłużającym się stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

czwartek, 09 kwietnia 2020 11:04

Zmiana godzin pracy PSZOK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. informuje, że od 9 kwietnia br. do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00
 • w soboty od godziny 7:00 do 19:00
Strona 5 z 444

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.