Dzisiaj jest: 15 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia Akademii Kompetencji Cyfrowych. Ukończyłeś 25 lat? Chcesz rozwijać się i codzienne sprawy swobodnie załatwiać przez Internet?

Postanowieniem nr 67/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

poniedziałek, 15 czerwca 2020 12:40

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów – Gminny Komisarz Spisowy, w dniach od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r. ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Goleniów w 2020 r.

Przypominamy, że do jutra (wtorek, 16 czerwca 2020 r.) można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w zarządzonych na 28 czerwca wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1, pok. 216.

piątek, 12 czerwca 2020 06:52

GTBS obsługuje

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. informuje, że od 15 czerwca ponownie obsługuje interesantów w siedzibie Spółki.

poniedziałek, 08 czerwca 2020 06:43

Zmieniona organizacja pracy GWiK Sp. z o.o.

Od 8 czerwca br. (poniedziałek) do odwołania, w związku z pojawiającym się ryzykiem zachorowań wywołanych wirusem COVID-19,w ramach profilaktyki zdrowotnej zmieniona zostaje organizacja pracy Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Burmistrz Gminy Goleniów przypomina właścicielom niezamieszkałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, o obowiązku zawarcia umowy na odbiór tych odpadów z uprawnionym przedsiębiorstwem.

piątek, 05 czerwca 2020 07:56

Zmiany w rozkładzie linii wyborczej

Opracowany już został nowy rozkład jazdy bezpłatnej linii komunikacyjnej S-4 tzw. "Linii Wyborczej", dedykowanej mieszkańcom terenów wiejskich chcącym oddać swój głos w dniu wyborów prezydenckich.

czwartek, 04 czerwca 2020 13:01

Wybory prezydenta RP - co warto wiedzieć?

Wybory odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Głosować będzie można tradycyjnie, w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Aby móc skorzystać z możliwości czynnego uczestniczenia w wyborach, warto zapoznać się z naszymi wskazówkami.

czwartek, 04 czerwca 2020 09:01

Zmieniona Zielona Linia

Z uwagi na trwający w Lubczynie remont ulicy Lipowej kursy bezpłatnej Zielonej Linii przebiegać będą po zmienionej trasie. Przejazd autobusu odbywać się będzie przez Kępy Lubczyńskie i Borzysławiec. W tych miejscowościach ustanowione zostały przystanki na żądanie.

Strona 3 z 444

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.