Dzisiaj jest: 23 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

wtorek, 07 stycznia 2020 09:37

Uwaga! będzie zimno

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac spawalniczych na ciepłociągu w dniach 9-10 stycznia 2020 roku (czwartek-piątek) mogą nastąpić przerwy dla niektórych odbiorców w dostawie energii cieplnej.

Od stycznia przestał funkcjonować punkt przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych, który działał w Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Wojska Polskiego. Od piątku 3 stycznia wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w pokoju nr 206.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań. Termin składania wniosków: do 30 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.

sobota, 28 grudnia 2019 09:12

W poniedziałek UGiM krócej

Informujemy, że w poniedziałek, 30 grudnia 2019 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie czynny do godz. 14:00.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

piątek, 20 grudnia 2019 13:42

Nabór wniosków na rozwój sportu

Od 19 grudnia br. goleniowskie kluby sportowe mogą składać wnioski o gminną dotację na działalność w roku 2020. Do podziału jest milion złotych.

czwartek, 19 grudnia 2019 12:34

600 tysięcy na wymianę pieców węglowych

Urząd Marszałkowski opublikował dziś listę gmin, które otrzymają dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Gmina Goleniów otrzyma 598 920 zł, które są przeznaczone na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na nowoczesne, zdecydowanie mniej szkodliwe dla otoczenia źródła ciepła.

czwartek, 19 grudnia 2019 09:12

Uchwalono budżet na rok 2020

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie przyjęta została uchwała w sprawie budżetu Gminy Goleniów na rok 2020.

środa, 18 grudnia 2019 07:31

Z i do Glewic – na telefon

Od 28 stycznia 2020 istotna zmiana w kursowaniu bezpłatnej linii autobusowej nr 10. Autobus kursujący na trasie Goleniów-Niewiadowo będzie zajeżdżać do Glewic tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez potencjalnych podróżnych.

wtorek, 17 grudnia 2019 08:39

Zmarł Jan Baryluk

W poniedziałek, 16 grudnia 2019 zmarł pan Jan Baryluk, który przez 50 lat był sołtysem Imna.

Strona 2 z 436

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.