Dzisiaj jest: 19 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Józef, Bogdan, Marek
środa, 19 listopada 2014 09:08

Rada Miejska wybrana

Gminna Komisja Wyborcza podała wczoraj (18 listopada 2014 r.) oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Goleniowie oraz na burmistrza Gminy Goleniów. Na 27.668 uprawnionych do głosowania, w wyborach udział wzięło 10.911 osób, tj. 39,43 %

Do Rady Miejskiej na kadencję 2014–2018 wybrani zostali:

Artur Panek – KWW Goleniowska Inicjatywa 2014, Marzena Pach – KWW Nasz Goleniów Nasza Gmina (NGNG), Wojciech Łebiński – KW Platforma Obywatelska (PO), Krzysztof Rutkowski – KW PO, Krystyna Jaworska – KW PO, Krzysztof Zajko – KWW NGNG, Andrzej Wojciechowski – KWW NGNG, Czesław Majdak – KW PO, Irena Henkelman – KWW Ireny Henkelman, Ireneusz Zygmański – KWW NGNG, Krzysztof Czerwiński - KW PO, Łukasz Mituła – KW PO, Halina Nebratenko – KW PO, Wojciech Maciejewski – KW Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Mariusz Żebiełowicz – KW PSL, Dorota Chodyka – KWW Doroty Chodyko, Agata Wilińska-Onyśko – KWW NGNG, Lucyna Skałecka-Włodarczyk – KW PSL, Marcin Gręblicki – KWW Innowacyjna Polska, Łukasz Dykowski – KWW NGNG i Hubert Kowalewski – KWW NGNG.

W wyborach burmistrza żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Do drugiej tury przeszli: Danuta Faryniarz – zgłoszona przez KWW Przyjazna Gmina oraz Robert Krupowicz – zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska. Ponowne głosowanie odbędzie się 30 listopada 2014 roku w godz. 7:00–21:00 w tych samych lokalach.

Wszystkie wyniki z obwodowych komisji wyborczych – w BIP.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.