Dzisiaj jest: 5 Marca 2021 roku    |    Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2021 02 24

środa, 18 czerwca 2014 10:21

Symboliczne tarcze dla najlepszych

W 2010 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 powołany został Klub Laureata Czwórki. 17 czerwca 2014 r., do tego elitarnego grona już po raz piąty przyjęto kolejnych uczniów.

W gali, jaką z tej okazji zorganizowano, udział wzięli między innymi: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak, dyrektor Wydziału Edukacji Janina Mucek oraz proboszcz parafii pw. św. Jerzego ks. Wacław Nowak.

Aby dołączyć do grona klubowiczów, trzeba spełnić szereg wymagań określonych w regulaminie, przede wszystkim osiągnąć znaczące sukcesy tak w nauce, jak i w innych działaniach. Laureatów wybiera kapituła spośród uczniów uczniów klas IV, V i VI; tytuł przyznawany jest w czterech kategoriach: nauka, talent, aktywność, sport. Za efekty pracy w roku szkolnym 2013/2014 tytuł laureata Klubu Czwórki otrzymali:

Nauka

Przemysław Prusik, Marta Włodarczyk, Eryk Jaśkiewicz, Mateusz Kowalski, Wojciech Brzeziński i Emilia Liber;

 

Talent

Barbara Taraska, Natalia Różewska, Aleksandra Kobielska, Katarzyna Lewandowska, Eryk Jaśkiewicz, Kacper Nizielski, Adrianna Skrzecz i Antoni Chmielniak, Dominika Śniechowska;

 

Aktywność

Zuzanna Geblewicz, Julia Lisiak, Iga Maniszewska, Wojciech Brzeziński i Marcel Mirytiuk:

 

Sport

Wiktoria Sawicka.

 

Tytuł prymusa przyznano uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych: Marcie Włodarczyk (laureatka) oraz Erykowi Jaśkiewiczowi, Mateuszowi Kowalskiemu i Przemysławowi Prusikowi (finaliści).

Tylko jednemu uczniowi przyznawany jest tytuł „Uczeń na medal”. Jak poinformowano podczas uroczystości, uczniem na medal może być osoba wyjątkowa, wszechstronnie uzdolniona i o wysokiej kulturze osobistej, która ponadto uzyskała średnią ocen co najmniej 5,0, ma wzorową ocenę z zachowania i jest laureatem Klubu Czwórki w przynajmniej dwóch kategoriach. Wszystkie te warunki spełniał Eryk Jaśkiewicz (na zdjęciu razem z rodzicami) i to on – ku swemu ogromnemu zaskoczeniu – został „Uczniem na medal”.

Symboliczne tarcze szkolne oraz drobne upominki wręczali wyróżnionym uczniom honorowi goście uroczystości oraz dyrektor szkoły pani Lucja Kuźmińska. Były również gratulacje dla rodziców oraz podziękowania dla nauczycieli.

Galę poprowadzili Aleksandra Krawczuk i Marcin Spławski, a oprawę artystyczną zapewnili wokalistka Ania Janus, para taneczna Miłosz Bienioszek (absolwent SP 4) i Aleksandra Kobielska (uczennica SP 4) oraz szkolny zespół wokalny.

Sympatyczne spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.