Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Budowa obiektu bosmanatu na terenie mariny w miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów

W dniu 18 grudnia 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 6 Rozwój funkcji Metropolitalnych Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

Wartość dofinansowania w/w zadania stanowi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania wybrano firmę Zakład Remontowo- Budowlany Budownictwa Ogólnego Zdzisław Woźnica, ul. Ogrodowa 7, 72-130 Maszewo za cenę 260.861,12 złotych łącznie z podatkiem VAT.

Termin rozpoczęcia inwestycji - 20.02.2015 r.
Termin zakończenia inwestycji - 06.08.2015 r.

Funkcję inżyniera kontraktu pełniła firma pod nazwą Projektowanie i Nadzór Budowlany Arkadiusz Domagała, ul. Piaskowa 32d/10, 72-100 Goleniów w ramach podpisanej dnia 08.12.2014 r. umowy, która opiewała na kwotę 14.390,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.

Przedmiot zamówienia obejmował:
a) budowę budynku bosmanatu wraz z przyłączami do funkcjonujących na terenie przystani żeglarskiej sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Budynek parterowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej na fundamencie żelbetowym. Obiekt składa się z części biurowej oraz prywatnej przeznaczonej na odpoczynek, a także dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,
b) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie polegającym na zmianie wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej z ogrzewania olejowego na ogrzewanie elektryczne wraz z przyłączem.

Charakterystyka obiektu:

1. Podstawowe parametry techniczne obiektu :
a) pow. zabudowy ok. 54,85 m2;
b) pow. użytkowa ok. 43,24 m2;
c) kubatura ok. 115 m3;
d) liczba kondygnacji podziemnych: 0;
e) liczba kondygnacji nadziemnych: 1;
f) długość budynku ok. 10,2 m;
g) szerokość budynku ok. 5,4 m;
h) wysokość budynku ok. 3,6 m;
i) kąt nachylenia dachu ok. 2,00%;
j) obiekt wolnostojący.


2. Wyposażenie instalacyjne obiektu:
a) instalacje sanitarne (zimna woda, c.w.u., kanalizacja sanitarna);
b) instalacje wentylacyjne;
c) instalacje elektryczne;
d) instalacje telekomunikacyjne;
e) instalacje piorunochronne – instalacja odgromowa.


Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 276.251,12 złotych łącznie z podatkiem VAT.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria obiektu

stopka-bosmanka

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl