Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Plan inwestycyjny

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem Planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Goleniów na lata 2011-2014.

Lp. Nazwa zadania Lata realizacji Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Razem
1. Budowa chodnika w Rurzycy realizowanego wraz ze Starostwem Powiatowym 2011-2012 500.000  500.000
2. Remont ul. Szarych Szeregów i Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej 2010-2011  6.700.000 1.300.000  8.000.000
3. Budowa ciągu komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Kasprowicza wraz z mostem przez rzekę Inę 2011-2014  200.000  3.000.000 2.000.000  5.200.000
4. Program budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Goleniów 2011-2021  2.850.000  234.178  300.000 300.000  300.000   3.984.178
5. Budowa dróg w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2011-2014  800.000  1.000.000  1.800.000
6. Budowa dróg na ul. Kleberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą 2011-2015  767.656  767.656
7. Modernizacja ul. Szkolnej w Goleniowie 2011-2015 300.000 5.700.000 6.000.000
8. Modernizacja ulicy Słowiańskiej w Goleniowie wraz z budową parkingów 2011-2013  1.930.000 1.930.000
9. Budowa infrastruktury technicznej w ulicy S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Kołłątaja i M. Reja w Goleniowie – II etap 2011-2013 500.000 1.613.099 2.113.099
10. Budowa ściezki rowerowej do Lubczyny - dokumentacja 2011-2013   50.000 50.000
11. Budowa mieszkań blok Mikołajczyka 2011-2012 200.000 3.800.000 4.000.000
12. Wykup działek na GPP od prywatnych włascicieli 2011-2013   1.000.000 700.000 700.000 2.400.000
13 Termomodernizacja obiektów gminnych 2007-2013 200.000 5.000.000 2.400.000 7.600.000
14. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krępsku 2010-2011  3.000.000 3.000.000
15. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie 2011-2014  100.000 3.000.000 3.000.000 6.100.000
16. Wykonanie dokumentacji boiska szkolnego przy SP 3 w Helenowie 2011-2013   20.000  20.000
17. Budowa odwodnienia w Goleniowski Parku Przemysłowym 2011-2012   4.500.000 6.700.000  11.200.000
18. Program modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów 2011-2021   340.000  100.000 200.000  200.000 1.000.000  1.840.000
19. Projekt „Otwarte Bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów - etap I" 2011-2012  71.340 5.473.845 5.545.185
20. Program budowy i remontów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów 2011-2021  500.000 600.000 600.000 600.000 2.300.000
21. Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remont zabytkowego kościoła w Borzysławcu 2010-2011   458.720  458.720
22. Budowa boiska rekreacyjnego w Mostach 2010-2011   435.000  435.000
23. Budowa boiska rekreacyjnego w Mostach - zaplecze socjalne 2011-2013  500.000  500.000
     20.825.060 25.108.023 14.543.099 7.100.000 8.367.656 75.943.838

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl