Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon

Plan inwestycyjny

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem Planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Goleniów na lata 2011-2014.

Lp. Nazwa zadania Lata realizacji Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Razem
1. Budowa chodnika w Rurzycy realizowanego wraz ze Starostwem Powiatowym 2011-2012 500.000  500.000
2. Remont ul. Szarych Szeregów i Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej 2010-2011  6.700.000 1.300.000  8.000.000
3. Budowa ciągu komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Kasprowicza wraz z mostem przez rzekę Inę 2011-2014  200.000  3.000.000 2.000.000  5.200.000
4. Program budowy i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Goleniów 2011-2021  2.850.000  234.178  300.000 300.000  300.000   3.984.178
5. Budowa dróg w Goleniowskim Parku Przemysłowym 2011-2014  800.000  1.000.000  1.800.000
6. Budowa dróg na ul. Kleberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą 2011-2015  767.656  767.656
7. Modernizacja ul. Szkolnej w Goleniowie 2011-2015 300.000 5.700.000 6.000.000
8. Modernizacja ulicy Słowiańskiej w Goleniowie wraz z budową parkingów 2011-2013  1.930.000 1.930.000
9. Budowa infrastruktury technicznej w ulicy S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Kołłątaja i M. Reja w Goleniowie – II etap 2011-2013 500.000 1.613.099 2.113.099
10. Budowa ściezki rowerowej do Lubczyny - dokumentacja 2011-2013   50.000 50.000
11. Budowa mieszkań blok Mikołajczyka 2011-2012 200.000 3.800.000 4.000.000
12. Wykup działek na GPP od prywatnych włascicieli 2011-2013   1.000.000 700.000 700.000 2.400.000
13 Termomodernizacja obiektów gminnych 2007-2013 200.000 5.000.000 2.400.000 7.600.000
14. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krępsku 2010-2011  3.000.000 3.000.000
15. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie 2011-2014  100.000 3.000.000 3.000.000 6.100.000
16. Wykonanie dokumentacji boiska szkolnego przy SP 3 w Helenowie 2011-2013   20.000  20.000
17. Budowa odwodnienia w Goleniowski Parku Przemysłowym 2011-2012   4.500.000 6.700.000  11.200.000
18. Program modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów 2011-2021   340.000  100.000 200.000  200.000 1.000.000  1.840.000
19. Projekt „Otwarte Bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów - etap I" 2011-2012  71.340 5.473.845 5.545.185
20. Program budowy i remontów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleniów 2011-2021  500.000 600.000 600.000 600.000 2.300.000
21. Remont świetlicy wiejskiej w Danowie oraz I etap remont zabytkowego kościoła w Borzysławcu 2010-2011   458.720  458.720
22. Budowa boiska rekreacyjnego w Mostach 2010-2011   435.000  435.000
23. Budowa boiska rekreacyjnego w Mostach - zaplecze socjalne 2011-2013  500.000  500.000
     20.825.060 25.108.023 14.543.099 7.100.000 8.367.656 75.943.838

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.