Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

Budowa boiska Orlik przy ul. Szkolnej

W ramach przedsięwzięcia objętego wnioskiem "Moje Boisko Orlik 2012 w Goleniowie", przy ul. Szkolnej w miejscu tradycyjnie zwanym „zespół boisk” tworzony jest kompleks sportowy. Jest to nietypowy „Orlik”, bo w wariancie z powiększonym boiskiem do piłki ręcznej. Ponieważ budowa dobiegła właściwie końca warto opisać, w jaki sposób poprawi się pozostająca w dyspozycji mieszkańców Goleniowa baza sportowa.

Otóż na obiekcie tym powstały dwa boiska sportowe:

 • boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m x 56 m), z ogrodzeniem o wysokości minimum 4 m z siatki stalowej wyposażonym w „piłkochwyty” o wysokości minimum 6 m. Nawierzchnia boiska wykonana jest na tzw. podbudowie dynamicznej, pokryta trawą syntetyczną o wysokości minimum 40 mm. Bramki do gry w piłkę nożną są trwale montowane do podłoża;
 • boisko wielofunkcyjne o wymiarach umożliwiających dodatkowo grę w piłkę ręczną, tj. 30 m x 50 m (pole do gry 20 m x 40 m), z ogrodzeniem o wysokości minimum 4 m. Nawierzchnia boiska jest poliuretanowa, wykonana na podbudowie dynamicznej. Boisko wyposażono w kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową, montowane w sposób trwały z podłożem.

Na cele zaplecza sanitarno-szatniowego adaptowano pomieszczenia w istniejącym, wolnostojącym budynku zlokalizowanym w odległości 20m od boisk. Adaptacja pozwoliła stworzyć magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, natryski i toalety, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Wykonane zostało także oświetlenie obu boisk z pomocą 8 słupów oświetleniowych.

Wykonawcą robót jest firma Media Stadion Sp. z. o. o. z siedzibą w Szczecinie, a koszt inwestycji wyniósł 1.441.000 zł. Zadanie jest wpółfinansowane ze środków Budżetu Państwa w wysokości 333.000,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego w takiej samej kwocie. Środki własne Gminy Goleniów przeznaczone na budowę wyniosły 775.000,00 zł. Odbiór inwestycji planowany jest na 16 grudnia 2009 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.