Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Budowa obwodnicy wschodniej Goleniowa

Otwarcie obwodnicy wschodniej Goleniowa Otwarcie obwodnicy wschodniej Goleniowa

Inwestycja polegała na budowie obwodnicy wschodniej Goleniowa. Obejście ma długośc 3,5 km. Ciągnie się na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 113 Goleniów – Maszewo do drogi powiatowej nr 0724Z Goleniów – Żółwia Błoć. Wykonana obwodnica Goleniowa powoduje zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 113 i przejęcie przez nowy odcinek tej drogi ruchu tranzytowego odbywającego się przez Goleniów.

Parametry drogi:
klasa drogi - „G”,
kategoria ruchu – KR 3,
szerokość jezdni – 6,5 m,
szerokość pasa ruchu – 3,25 m.

W ramach inwestycji wykonane zostały:
- 3 skrzyżowania typu rondo,
- ścieżka pieszo – rowerowa o długości 2,39 km i szerokości 2,5 m,
- 7 obiektów inżynierskich, w tym, wiadukt drogowy na linią kolejową relacji Goleniów – Koszalin,
- kanalizacja deszczowa,
- oświetlenie rond,
- drogi wspomagające,
- ekrany akustyczne,
- przejścia dla zwierząt wraz z ustawieniem płotków naprowadzających,
- nasadzenie zieleni,
- przebudowa infrastruktury technicznej (siec gazowa wysokiego ciśnienia, kablowa i napowietrzna linia telekomunikacyjna, - elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego i średniego napięcia)

Koszty projektu:
Całkowita wartość projektu – ok. 25,9 mln zł,
Dofinansowanie gminy Goleniów – ok. 5,0 mln zł,

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – ok. 14,80 mln zł.

Zakończenie realizacji inwestycji: 18.12.2011 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl