Dzisiaj jest: 28 Czerwca 2022 roku    |    Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
poniedziałek, 07 lutego 2022 12:58

Stypendia artystyczne przyznane

Za wybitne osiągnięcia na międzynarodowych konkursach muzycznych burmistrz Gminy Goleniów przyznał stypendia artystyczne: Annie Kierzynkowskiej i Konradowi Janiszewskiemu.
Młodzi muzycy przez najbliższe pół roku będą otrzymywać stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie.

Tryb przyznawania stypendium artystycznego określa uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie nr XIV/152/11 z dnia 30 listopada 2011 r. Kandydat musi być zameldowany w Gminie Goleniów, być uczniem szkoły artystycznej oraz mieć udokumentowane sukcesy w konkursach krajowych lub międzynarodowych w postaci 1, 2 lub 3 miejsca.

Anna Kierzynkowska jest uczennicą 5. klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu, zwanej szkołą talentów, w klasie skrzypiec. Anna, jako wybitna solistka, osiągała doskonałe wyniki w niezliczonych konkursach muzycznych. Najnowszym jej osiągnięciem jest zajęcie 2. miejsca w konkursie The North International Music Competition.

Konrad Artur Janiszewski, uczeń Szkoły Muzycznej I st. w Goleniowie, jest uczniem w klasie akordeonu prowadzonej przez Dawida Rydza.
Jego talent był niejednokrotnie doceniany przez polskie i międzynarodowe jury w wielu konkursach muzycznych. Ostatnim jego sukcesem jest zajęcie 2. miejsca w XVII Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Art Duo Music Festival w Pradze oraz wyróżnienie w XXVI Słupieckich spotkaniach Muzycznych.

Serdecznie gratulujemy stypendystom i życzymy sukcesów!

Konrad

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.