Dzisiaj jest: 29 Maja 2020 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

sortowanie smieci

środa, 02 stycznia 2019 13:35

Gdy zasypie drogi - Akcja Zima 2018/2019

Prawdziwa zima jeszcze się nie zaczęła, ale śnieg prędzej czy później się pojawi. Oto numery telefonów, pod które można dzwonić, gdy wystąpią problemy z przejezdnością dróg. Istotne, żeby telefonować pod właściwe numery, bowiem na terenie Gminy Goleniów mamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i prywatne. Gmina Goleniów odpowiada jedynie za utrzymanie dróg swoich oraz dróg powiatowych na terenie miasta Goleniów.

 WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW - AKCJA ZIMA 2018/2019

I. Drogi wojewódzkie
(w szczególności na terenie Gminy Goleniów dotyczy to dróg nr 113 Goleniów-Maszewo, nr 111 Goleniów-Modrzewie-Stepnica)

 1. Obwód Drogowy Nowogard – tel. 91 392 54 74, 602 400 263
  Koordynator: Janusz Kamiński, Jarosław Garbat
 2. Obwód Drogowy Suchań – tel. 91 562 40 66, 608 698 499
  Koordynator: Marek Grzegorczyk, Kamil Zieliński

II. Drogi powiatowe
(w szczególności na terenie Gminy Goleniów dotyczy to dróg: Goleniów – Rurzyca - Kliniska Wielkie - Załom, Goleniów – Lubczyna – Borzysławiec – Kępy Lubczyńskie, Goleniów – Podańsko – Danowo – Stawno, Goleniów – Marszewo, w mieście Goleniów: ul. Przestrzenna i ul. Nowogardzka)

 1. Obwód Goleniów – tel. 609 674 231 – Ewa Rast

III. Drogi gminne i będące w zarządzie gminy:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Sylwester Kinik – tel. 660 467 356
 2. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
  Mariola Kupriańczyk – tel. 510 161 250

Życząc bezpiecznej drogi przypominamy, że akcja zima ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.